Stockholms Läns Landsting

Tester och kostråd utvecklar sjukhusmaten

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2009 19:59 CET

Nya steg för att utveckla sjukhusmaten är igång och kostrådet, som ska stödja utvecklingsarbetet i Stockholms läns landsting, är på plats.

- Jag är mycket stolt över att vi kunnat intressera så kompetenta människor till stöd för vårt arbete, säger landstingsdirektör Mona Boström, ordförande i kostrådet.

Frågorna kring sjukhusmaten i Stockholm har sedan en tid varit föremål för många diskussioner. Ambitionen är att servera mat som patienterna upplever som god, näringsriktig och hygieniskt serverad. För att nå dit på samtliga avdelningar och alla sjukhus måste arbetet gå vidare. Kostrådet förstärker det arbetet. På sjukhusen följer så kallade kostcontrollers att maten har rätt kvalitet och är anpassad till patientens behov.

Exempel på andra åtgärder är ett test med vita i stället för svarta tallrikar. Om det visar det sig att det gör upplevelsen av maten bättre är man beredd att övergå till det.

- Vi har också tagit fram konkreta råd och tips på hur de viktiga mellanmålen kan förbättras, säger Lena Karnström, som nyss tillträtt tjänsten som kostansvarig i Stockholms läns landsting.

Arbetet med att maten och dess hantering, inklusive transporter, förpackningar med mera, är miljöriktig har intensifierats. Inom några områden, till exempel kaffe och frukt, är redan mycket stora andelar av det som serveras ekologiskt producerat. Det gäller även en växande del av sjukhusmaten, och den frågan är en av punkterna i de regelbundna kontakterna med landstingets olika leverantörer. Enligt landstingsdirektör Mona Boström blir landstinget bättre och bättre på att utnyttja avtalen med leverantörerna.

- De olika mycket konkreta steg som nu tas för att förbättra maten är mycket viktiga. Att den ser aptitlig ut och smakar bra är faktiskt betydelsefullt för patientens tillfrisknande.

Det nyutsedda kostrådet ska vara aktivt i arbetet med att utveckla landstingets riktlinjer och rutiner på matområdet. Kostpolicyn revideras för att kunna vara det stöd verksamheten behöver för en god mathantering och rutiner skapas för att bättre kunna ta tillvara de synpunkter som framförs i patientenkäterna, som genomförs regelbundet på vårdavdelningarna.

- Kostrådet ger oss en direkt kontakt med de senaste erfarenheterna och rönen inom forskningen. Några av landets främsta experter på till exempel livsmedelskunskap, måltidskunskap, nutrition, omvårdnad samt livsmedels- och vårdhygien kommer att ge oss värdefulla råd och synpunkter som kommer att komma patienterna tillgodo, säger Mona Boström.

Stockholms läns landstings kostråd:

Rune Andersson, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala, institution för livsmedelskunskap. Programchef för forskningsprogrammet MAT 21 från jord till bord, om uthållig livsmedelsproduktion.

Kjell Asplund, fd generaldirektör för Socialstyrelsen och tidigare ordförande för SBU, (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering). Var tidigare professor i medicin vid Umeå Universitet och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus.

Marie-Louise Danielsson-Tham, professor i livsmedelshygien vid Grythyttan/Örebro universitet och europeisk specialist i Food Science - Public Health.

Inga-Britt Gustafsson, professor i måltidskunskap vid Grythyttan/Örebro Universitet.

Astrid Norberg, professor emerita. Professor i omvårdnadsforskning vid Umeå Universitet.

Annica Sohlström, docent och avdelningschef för nutrionsavdelningen vid Statens Livsmedelsverk i Uppsala.

Ann Tammelin, överläkare och chef för enheten för Vårdhygien i Stockholms läns landsting.

Landstingsdirektör Mona Boström är ordförande i kostrådet.

Lena Kanström, kostansvarig vid Landstingsstyrelsens förvaltning, är sekreterare i kostrådet.

Faktaruta:

Stockhoms läns landsting beslöt i april 2007 att lägga om systemet för sjukhusmat, bland annat med syftet att skapa större valfrihet, en bättre anpassning till olika patienters behov samt en bättre livsmedelshygien. En första upphandling av sjukhusmat har genomförts. Den gäller bland annat Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus. Maten produceras på olika sätt. Huvuddelen av den mat som serveras förbereds centralt, men tillagas (ångkokas) på sjukhuset strax innan den serveras. En mindre andel görs färdig centralt, varefter den kyls för att sedan värmas igen innan serveringen, antingen i enpotionsförpackningar eller i s k kantiner.

Kontakt:

Mona Boström, landstingsdirektör, 070-737 45 00

Anders Fridell, presschef, 070-737 42 02