Tetra Pak

Tetra Pak introducerar FSC-märkta förpackningar i Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 08:59 CEST

Certifieringen är ett förstärkt kunderbjudande

LUND (24 september 2010) - Tetra Pak, världsledande på förpacknings- och processlösningar, meddelar idag att bolaget påbörjar en bred lansering av förpackningar från certifierad skogsråvara med märkningen FSC® (Forest Stewardship Council®) redan under 2010. Certifieringen hjälper till att säkerställa att den FSC-certifierade skogen växer och hanteras på ett ansvarsfullt sätt som främjar den biologiska mångfalden. Dessutom möjliggörs märkning på förpackningen för Tetra Paks kunder som på så sätt kan lägga ytterligare en stark komponent till sitt miljöarbete.

-  Som en viktig del i vår affärsstrategi ökar vi nu tempot i vårt hållbarhetsarbete. Genom att ta fasta på marknadens önskemål erbjuder vi nu klimatsmarta förpackningar där den förnybara råvaran dessutom certifierats enligt FSC. Genom initiativet erbjuder vi våra kunder en möjlighet att stärka sina varumärken, säger Jonny Olsson, VD Tetra Pak Sverige AB.

I ett första skede möjliggör Tetra Pak FSC-märkning av mer än 600 miljoner av kundernas förpackningar på den svenska marknaden, vilket är ett viktigt steg på vägen mot det slutliga målet att alla Tetra Paks förpackningar skall produceras av certifierad skogsråvara. Detta motsvarar cirka två tredjedelar av de förpackningar Tetra Pak säljer i Sverige. Tetra Pak har även gått med som medlem i svenska FSC.

Certifieringen är en viktig del i Tetra Paks ständigt pågående miljö- och hållbarhetsarbete. Förutom att arbeta för ett hållbart skogsbruk arbetar Tetra Pak aktivt med reducering av koldioxidutsläpp och materialåtervinning av förpackningar.

-  Det är ett krav från våra kunder att vi ska ha miljöanpassade förpackningar. Kunderna blir allt mer miljömedvetna och det gäller att hänga med. Vi har valt Tetra Recart förpackningar med FSC-märkning och kan se en stark efterfrågan, säger Hans Nilsson, VD på Lantmännen Doggy AB.

FSC är det enda skogscertifieringssystem som Världsnaturfonden WWF stöttar.

-  Tetra Paks satsning på certifiering av råvara är något som andra företag borde ta efter direkt. Efterfrågan på timmer och papper ökar stadigt i världen och för att vi ska kunna bruka skogen i framtiden krävs att vi använder våra resurser på ett smart sätt. Att satsa på FSC är ett mycket bra val för att säkra de behov vi har av ansvarsfullt producerade skogsråvaror - även imorgon, kommenterar Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF.

Svenska FSC ser fram emot en bredare lansering från Tetra Pak:

-  Vi ser med tillfredsställelse att FSC-märkningen kommer närmare konsumenternas vardag. Genom Tetra Paks engagemang, både som medlem i svenska FSC och användare av certifierad råvara, tar vi ett steg där ansvarsfullt skogsbruk också synliggörs på frukostbordet. När vi möjliggör miljöval i vardagen ökar vi såväl människors kunskap som engagemang, säger Lina Bergström, verksamhetschef på FSC Sverige.

MEDIAKONTAKTER

Eva Milton, kommunikationsdirektör      
0708 69 69 72, Eva.Milton@tetrapak.com

Erik Lindroth, miljöchef
0733 36 59 96, Erik.Lindroth@tetrapak.com

OM TETRA PAK
Tetra Pak är världens ledande företag inom process- och förpackningslösningar för livsmedel. Vi samarbetar med våra kunder och leverantörer för att erbjuda säkra, innovativa och miljöanpassade produkter, som varje dag tillgodoser behovet hos miljontals människor i över 170 länder runtom i världen. Med nästan 22 000 anställda i över 85 länder, tror vi på en långsiktig och hållbar attityd till vår affärsverksamhet och tar vårt ansvar som ledande i vår industri. Vårt motto ”PROTECTS WHAT’S GOOD” uttrycker vår affärsfilosofi att göra livsmedel säkra och tillgängliga, överallt.

Mer information om Tetra Pak finner du på www.tetrapak.se och
www.tetrapak.com. Läs mer om vårt miljöarbete på www.tetrapakprotects.se.

OM FSC (Forest Stewardship Council)
FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC:s främsta verktyg är att utveckla regler och rekommendationer för ett hållbart bruk av skogen. FSC:s tio grundprinciper gäller för alla certifieringar i hela världen. FSC-licenskoden för Tetra Pak är FSC-C014047.

FSC:s regler slår bland annat vakt om:

  • hotade djur och växter
  • markens framtida förmåga att bära skog
  • säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen
  • urbefolkningars rättigheter

Källa: http://www.fsc-sverige.org