Texas Onshore

Texas Onshores rapport för de första sex månaderna 2007

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 15:08 CEST

Texas Onshore AB:s halvårsrapport visar ett antal positiva tecken:
Den amerikanska verksamheten uppvisar positivt driftnetto, borträknat internfakturering.
71 procent av borrningarna som Texas Onshore deltagit i har lett till kommersiell produktion.
Det beräknade framtida kassaflödet för bevisade, oexploaterade och sannolika reserver är sammanlagt cirka USD 36 miljoner, motsvarande 249 miljoner kronor.
- Vi har byggt ett oerhört intressant kassaflöde på 15 månader med investeringar på enbart 20 miljoner kronor, säger Thord Lernesjö, VD för Texas Onshore AB.

Nyckeltal koncernen

Januari-juni 2007 Helår 2006
Bevisat, eploaterade, oexploaterade och sannolika reserver (BOE*) 879 655
Nettoomsättning, tkr 2 098 0
Resultat efter finansiella poster -2 227 -7 436
Eget kapital, tkr 19 594 21 440
Soliditet, % 81 82
Balansomslutning, tkr 24 021 25 568
Antal anställda 2 2*Barrels Oil Equivalent - OljeekvivalentLadda ned delårsrapporten i PDF från Huginonline.se genom att klicka här.
http://hugin.info/137636/R/1150478/220569.pdf

På grund av IT-problem kommer delårsrapporten att kunna nedladdas från Texas Onshores hemsida först på måndag morgon (2007-09-03).


För ytterligare information:
Thord Lernesjö, VD Texas Onshore AB, 0709-30 30 80, thord@lernesjo.com,
www.texasonshore.se