Textil & Läderlaboratoriet Stockholm AB

Textil & Läderlaboratoriet erbjuder analyser av ftalater och nonylfenoletoxylat

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 17:35 CEST

Ftalater och nonylfenoletoxylat har hittats i importerade plagg. Ftlater misstänks påverka människans fortplantningsförmåga och är klassade som reproduktionsstörande. Nonylfenoletoxylat kan ombildas till nonylfenol som är giftigt för vattenlevande organismer. Textil & Läderlaboratoriet erbjuder kemiska analyser för att fastställa halterna av dessa kemiska ämnen. Läs mer på www.textillab.se