Västarvet

TEXTILKONSERVERING - Ny bok om att bevara ett kulturarv

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2012 14:48 CET

TEXTILKONSERVERING

Ny bok om att bevara ett kulturarv

Den 28 mars släpps boken Textilkonservering – Att bevara ett kulturarv.

Boken belyser textilkonservatorns mångsidiga yrke och ger tips till läsaren om hur man bättre ska bevara det textila kulturarvet. Författare är textilkonservatorer verksamma vid såväl institutioner som museer och även de som driver eget företag. Utgivare är Svenska Föreningen för textilkonservering och Bohusläns museums förlag. Välkommen till Världskulturmuseet, Bryggan, 5 vån kl 12 onsdag 28 mars. Enklare förtäring serveras. Vi sänder gärna ett recensionsexemplar av boken om ni inte har möjlighet att komma till boksläppet. 

För mer information kontakta

Pia Christensson, pia.christensson@helsingborg.se, 0730-414 519 

Viveka Overland, Bohusläns museums förlag, viveka.overland@vgregion.se, 0705-349 775

I denna bok står textilkonservatorn i centrum, en yrkesgrupp som Svenska Föreningen för Textilkonservering,sft, vill göra mer känd. »Textilkonservering – att vårda ett kulturarv« belyser de många arbetsuppgifter som en textilkonservator kan ha och lyfter frågor om bevarande och status hos textila konst- och kulturföremål. Hur rengör och dammsuger man en skör textil? Hur skiljer sig konservatorns uppgifter åt vid arbete på en institution som ett museum, jämfört med att driva egen firma? Hur går det till att bygga en utställning eller åka som kurir med en stor säng? Hur arbetar konservatorer med förebyggande vård av samlingar? Vilka faktorer arbetar emot ett långsiktigt bevarande?

Vilka risker finns det för konservatorn i arbetet med äldre föremål? Dessa och många andra frågor finner svar i boken där textilkonservatorer med lång och skiftande erfarenhet delar med sig av sin kunskap. Till alla som är intresserade av textil och dess vård och bevarande säger vi Välkommen till textilkonservatorns fascinerande värld!

Välkommen med din beställning till Bohusläns museums förlag.

postorder.bm@vgregion.se

Som återförsäljare går det också bra att beställa via Bokrondellen. www.bokrondellen.se

 

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus på kulturmiljö, naturvård, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet - men bedriver också ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

Västarvet driver verksamheten på Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsvård, Vänersborgs museum, Vitlycke museum och Västergötlands museum. Läs mer om Västarvet på www.vastarvet.se