Försvarsdepartementet

Thailand köper fler Gripenflygplan

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 14:13 CET

Sverige har idag ingått avtal med Thailand avseende export av ytterligare sex JAS 39 Gripen med kringutrustning. År 2008 slöts avtal med Thailand om köp av sex flygplan, två Saab 340, varav en i Erieye-version, samt kringutrustning m.m. Denna omgång innehåller avtalet sex JAS39 Gripen, en Saab 340 Erieye samt robot 15. Leveransen är en del av ett långsiktigt åtagande från svenska statens sida.

- Beslutet understryker att Gripen är ett konkurrenskraftigt och kvalificerat stridsflygplan som står sig väl i den internationella konkurrensen, säger Sten Tolgfors.

- Affären är till nytta för försvaret och är bra för svensk försvarsindustri. Dessutom blir det fler länder som delar på vidmakthållande och utvecklingskostnader för Gripensystemet vilket är bra för Sverige, säger Sten Tolgfors.

Försäljningen och exporten till Thailand av JAS 39 Gripen sker i enlighet med det svenska regelverket för exportkontroll.

Detta är omgång två som omfattas av det tillstånd för utförsel som ISP gav 2008 samt det bemyndigande att förhandla som FMV fick av dåvarande regeringen 2004. Erbjudandet till Thailand från 2005 omfattade tolv flygplan. FMV har sedan 2008 ett bemyndigande att försälja JAS39 Gripen till Thailand.

Kontakt:
Sofia Krigsman
Politisk sakkunnig
070-297 43 28

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
070-548 51 74