Thalamus Networks AB

Thalamus Consulting AB installerar styrsystem till IKEA´s nya huvudkontor samt byter namn till Thalamus Control

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2003 10:45 CEST

Thalamus Control AB (f.d. Thalamus Consulting AB) har valts av ABB Building Systems att installera fastighetsautomationssystemet till IKEA´s nya huvudkontor i Helsingborg. Initialt beräknas ordern motsvara drygt 1 miljon kronor och sluttid för entreprenaden är juni 2004.

Thalamus Control AB har fått förtroendet att på entreprenad leverera och installera det avancerade styrsystemet inom IKEA´s nya huvudkontor i Helsingborg. Styrsystemet skall bl.a. integreras med den nyinstallerade bergvärmeanläggningen som skall förse byggnaden med både värme och kyla. Projektet kommer att utföras från vårt kontor i Ängelholm.

– Vi valde Thalamus Control AB utifrån deras breda kompetens samt från de erfarenheter vi fått genom flertalet tidigare projekt vi genomfört tillsammans, säger Jan Strandberg, Entreprenadchef, ABB Building Systems i Helsingborg.

– Vi är väldigt glada och samtidigt stolta över att vi lever upp till de högt ställda kraven. Denna order är ytterliggare ett bevis på att vårt koncept motsvarar marknadens efterfrågan, säger Peter Winberg, verksamhetsansvarig, Thalamus Control AB.

- Det fanns ett behov inom koncernen att bli tydligare mot marknaden varför vi nu genomfört namnbytet till Thalamus Control AB, säger P-O Andersson, VD Thalamus Control AB.

Thalamus Control AB levererar, installerar och integrerar automationslösningar till fastigheter, VA-system samt till verksamheter inom energiproduktion och distribution. Verksamheten startade 1987 och har levererat styrsystem till allt från enklare värmesystem till avancerade energiproduktionsanläggningar.

För vidare information kontakta
P-O Andersson, VD Thalamus Control AB, 0431-44 54 00, 0730-66 74 12, po.andersson@thalamus.se
Peter Winberg, Verksamhetsansvarig Thalamus Control AB, 0431-44 54 00, 0730-66 74 15, peter.winberg@thalamus.se

Se www.thalamus.se för pressmeddelanden och bildarkiv.

Om Thalamus Networks AB. Thalamuskoncernen erbjuder genom specialister i samverkan, kommunikationslösningar och tjänster, som uppfyller höga krav på prestanda och säkerhet. Thalamus Networks är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har totalt ca 200 anställda i Sverige och Norge. I Thalamus Networks ingår dotterbolagen Fiberdata AB, ITR AS, Thalamus Operations AB, Thalamus Consulting AB samt Thalamus Control AB.