Thalamus Networks AB

Thalamus Networks AB byter marknadsplats från OMX Nordiska Börs till First North

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 11:24 CEST

Som beslutades på den extra bolagsstämman den 7 augusti 2008 byter nu Thalamus Networks lista till First North.

OMX Nordiska Börs Stockholm har godkänt Thalamus Networks AB:s (publ) ansökan om avnotering från OMX Nordiska Börs Stockholm. Sista dag för handel är måndagen den 6 oktober 2008.

OMX Nordiska Börs Stockholm har samtidigt godkänt Thalamus Networks ansökan om notering på First North med första handelsdag tisdagen den 7 oktober 2008.

Remium AB kommer att vara bolagets certified adviser och likviditetsgarant på First North.


För ytterligare information kontakta
Anders Ekborg, styrelseordförande Thalamus Networks, telefon 0707-48 68 61


Om Thalamus Networks AB:
Thalamus erbjuder företag och organisationer kvalificerade IT-tjänster för drift, design och förvaltning av IT-miljöer.
Kärnkompetens finns inom Microsoft, Citrix och VMware. Våra kunder är framför allt de större outsourcing-leverantörerna, med
etablerade samarbeten sedan många år. Men även mindre företag väljer exempelvis att outsourca sin IT-drift och support till vår
Servicedesk.
Thalamuskoncernen är noterad på Nordiska börsens Small Cap lista, har 80 medarbetare och omsatte 275 Mkr under 2007
inklusive avvecklade verksamheter. För mer information, besök: www.thalamus.se