Thalamus Networks AB

Thalamus Networks delårsrapport jan-mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 14:54 CEST


Pressmeddelande 2006-04-27
Nettoomsättningen ökade med 26,2 % och kostnadsbesparingar har gett effekt

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 59,6 MSEK (47,3) och resultat efter finansiella poster uppgick till -1,4 MSEK (-3,4). Resultat efter skatt uppgick till -1,4 MSEK (-3,3) och resultat per aktie var -0,15 kronor (-0,35).

Rörelseresultatet har förbättrats med 2,8 MSEK från motsvarande period föregående år och uppgick till -2,7 MSEK. Samtliga enheter redovisar försäljningsökningar under det första kvartalet och de kostnadsbesparingar som skedde kring årsskiftet har fått effekt på resultatet.

”Koncernens position på stadsnätsmarknaden är stark och vi ser en klart ökad efterfrågan, framför allt kring våra gemensamma erbjudanden. Ytterligare besparingar kommer att göras och arbetet med att förbättra den operativa lönsamheten har allra högst prioritet” säger Fredrich Dahlman, verkställande direktör i Thalamus Networks AB.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Fredrich Dahlman
Verkställande Direktör
Thalamus Networks AB
08-635 96 00, 070-577 77 30
E-post fredrich.dahlman@thalamus.se