Thalamus Networks AB

Thalamus Networks förvärvar P to P IT-Consulting och breddar utbudet

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:18 CET

Bredbandsleverantören och kommunikationsoperatören Thalamus Networks AB förvärvar idag Stockholmsbaserade IT-företaget P to P IT-Consulting AB. Förvärvet stärker Thalamus position genom ett breddat utbud som tillgodoser marknadens efterfrågan av starka ICT- (Information and Communication Technology) leverantörer. Köpet ger även Thalamus möjlighet till utökad trafik och tjänster i stadsnäten samt goda förutsättningar för ytterligare tillväxt.

Pressmeddelande 15 februari 2007

– Vi förvärvar P to P IT-Consulting för att det är ett välskött bolag som förstärker och kompletterar vårt utbud och rörelseresultat. Detta möjliggör samtidigt att vi utvecklas som en oberoende integratör. Affären kommer att få positiv resultatpåverkan på koncernen redan i första kvartalet, säger Fredrich Dahlman, vd på Thalamus Networks.

Köpeskillingen uppgår till 32 Mkr, samt 1 miljon Thalamus Networks AB aktier. P to P omsatte under 2006 cirka 73 Mkr med ett rörelseresultat på 8,7 Mkr. Bolaget har vuxit över branschgenomsnittet i sex år, med bibehållen lönsamhet. P to P:s affärsidé är att erbjuda företag och organisationer kvalificerade IT-tjänster för design, drift och förvaltning av IT-miljö.

– Med förvärvet av P to P IT-Consulting skapar vi ett utökat tjänsteutbud och således förutsättningar för ytterligare trafik i stadsnäten och tjänster för våra kunder, stora nätägare och deras kunder, säger Fredrich Dahlman.

– P to P får tillgång till samtliga Thalamus kunder, som har behov av våra tjänster i olika former. Vidare innebär den kompetens avseende kommunikation som Thalamus representerar, en viktig del för att möta marknadens ökande efterfrågan. Jag ser med spänning fram emot de många möjligheterna i samarbetet och tror på potentialen i den unika position som Thalamus på detta sätt skapar sig på marknaden, säger Ference Bojhage, vd på P to P IT-Consulting.

Behovet av outsourcade IT-tjänster växer i snabbt tempo. I dagsläget finns en stor efterfrågan på kompletta leverantörer som kan erbjuda flexibla och välintegrerade IT-lösningar för stora och mindre företag. Tillsammans med P to P möter Thalamus den ökade efterfrågan genom att stärka koncernens utbud med fler tjänster och utökad trafik i stadsnäten.


För högupplösta bilder på Fredrich Dahlman och Ference Bojhage, kontakta: josephine.uppman@inmema.comFör ytterligare information, kontakta:

Fredrich Dahlman, vd, Thalamus Networks AB
Tel: 08 - 635 95 93
Mobil: 070 - 577 77 30
E-post: fredrich.dahlman@thalamus.se

Ference Bojhage, vd, P to P IT-Consulting
Tel: 070 - 517 96 77
E-post: ference.bojhage@ptop.se
Kort om Thalamus Networks AB
Thalamus erbjuder data- och telekommunikationslösningar som stödjer och effektiviserar verksamheten för företag och verksamheter både inom offentlig och privat sektor. Bland kunderna återfinns bland annat Riksbanken, Rikspolisstyrelsen, Försvaret, Domstolsverket och ett 80-tal stadsnät. Lösningarna anpassas till kundens behov och omfattar allt från relativt enkla telefoni- och nätverkslösningar till kraftfulla konvergerade kommunikationsnät för hantering av tusentals användare i enskilda organisationer eller publika nätverk, till exempel stadsnät. För mer information, besök: www.thalamus.se

Kort om P to P IT-Consulting AB
P to P IT-Consulting AB erbjuder företag och organisationer kvalificerade IT-tjänster för drift, design och förvaltning av kundernas IT-miljö som tjänst. För mer information, besök: www.ptop.se