Thalamus Networks AB

Thalamus Networks säljer stadsnätet i Ängelholm till Bjäre Kraft

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2008 09:11 CET

Thalamus Networks fortsätter arbetet med att realisera sin nya strategi, och avyttrar därmed sin infrastruktur i Ängelholm.

I linje med den nya strategin för Thalamus Networks AB, avvecklas operatörsaffären genom en försäljning av Thalamus Operations AB i vilket stadsnätet i Ängelholm ingår. Köpare är Bjäre Kraft Energi AB, ett energibolag med stark lokal förankring.

”Genom försäljningen kan vi fokusera fullt ut på vår nya inriktning att leverera lösningar och konsulttjänster inom infrastruktur och drift. Jag är mycket glad att se Bjäre Kraft som ny ägare av Thalamus Operations. Bjäre Kraft har betydligt större möjligheter och förutsättningar att vidareutveckla verksamheten i Ängelholm, de har också en stark position på den lokala marknaden”, säger Kristina Englund, VD Thalamus Networks.

”Det här ligger väl i linje med vår utveckling på Bjäre Kraft och det ger oss nya möjligheter och större handlingsfrihet för kommunikationstjänsterna både i Båstad och Ängelholm och det stärker vårt lokala engagemang ytterligare”, säger Håkan Eriksson, VD på Bjäre Kraft.

Den koncernmässiga realisationsvinsten i Thalamus Networks AB till följd av försäljningen beräknas uppgå till 38 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta
Kristina Englund, VD Thalamus Networks AB, 08-635 95 93, 0703-27 70 33
Anders Ekborg, styrelseordförande Thalamus Networks, telefon 0707-48 68 61
Håkan Eriksson, VD Bjäre Kraft, 0431-44 99 01, 0705-44 99 01

Om Thalamus Networks AB
Thalamus erbjuder data- och telekommunikationslösningar som stödjer och effektiviserar verksamheten för företag och verksamheter både inom offentlig och privat sektor. Lösningarna anpassas till kundens behov och omfattar allt från relativt enkla telefoni- och nätverkslösningar till kraftfulla konvergerade kommunikationsnät för hantering av tusentals användare i enskilda organisationer eller publika nätverk, till exempel stadsnät.

I Thalamuskoncernen ingår företaget Fiberdata som bygger nät och levererar tjänster med fokus på kundspecifika lösningar som baseras på öppna standarder. I Thalamuskoncernen återfinns även bolaget PtoP IT-Consulting AB, som erbjuder företag och organisationer kvalificerade IT-tjänster för drift, design och förvaltning av IT-miljö.

Thalamuskoncernen är noterad på Nordiska börsens Small Cap lista, har 120 medarbetare och omsatte 221 Mkr under 2006. För mer information, besök: www.thalamus.se

Om Bjäre Kraft
Bjäre Kraft ekonomisk förening är ett energiföretag på Bjärehalvön med eldistribution och kommunikationsnät som huvudsyssla. Bjäre Kraft har 39 anställda och har sitt säte i Västra Karup. Företaget har ca 12 000 kunder och hade under 2007 en nettoomsättning på 79 Mkr. För mer information, besök www.bjarekraft.se

El – Tillsammans med Södra Hallands Kraft och Ljungby Energi är Bjäre Kraft delägare i elhandelsföretaget Kraftaktörerna. Kraftaktörerna har eget balansansvar på den nordiska elbörsen Nord Pool och hjälper sina knappt 55 000 privat- och företagskunder att göra klokare elinköp. Kraftaktörerna arbetar också aktivt för bättre konkurrensvillkor och rimligare elpriser.
Värme – Bjäre Kraft och Södra Hallands Kraft driver tillsammans SHB Energi AB, ett bolag som främst säljer s k färdig värme, men även underhåller och bygger ut naturgasnätet i Båstads och Laholms kommuner.
Förnyelsebar energi – Bjäre Kraft Energi AB producerar el med vindkraft.
Bredband - För sjätte året i rad har Bjäre Kraft grävt ner ett antal mil så kallad fiberkabel och Bjärehalvön är idag ett av de bäst exploaterade områdena av bredband i Sverige.