Polarforskningssekretariatet

The Arctic—hot or cold? A conference highlighting challenges and opportunities for a changing Arctic

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2015 08:30 CEST

Det amerikanska ordförandeskapet i Arktiska rådet, som nyligen inleddes, kommer att ha ett stort fokus på klimatförändringarnas påverkan i Arktis, men också globalt. Det finns en stor Arktiskunskap inom akademi, näringsliv, kultur och politik i Sverige och i USA. På tvådagarskonferensen kommer klimatförändringarnas påverkan att diskuteras inom tematiska segment; politik, forskning, grön teknik och näringsliv.

Konferensen The Arctic – hot or cold?

När: 19-20 maj 2015, kl 8.30-17.00

Var: House of Sweden, 2900 K Street, N.W., Washington, DC, USA


Sveriges ambassadör Björn Lyrvall inleder konferensens första dag, följd av politiska presentationer och en dialog om resultaten av Arktiska rådets ministermöte i Iqaluit och fortsatta arktiska samarbeten. USA:s särskilda sändebud för Arktis, Admiral Robert Papp, kommer att vara huvudtalare. Det andra segmentet kommer att fokusera på hur arktiska forskningsinitiativ och samarbeten kan stödja Arktiska rådet och övergripande förståelse för hur klimatförändringen och mänsklig aktivitet påverkan den arktiska miljön. På eftermiddagen diskuteras forskningsplattformar, samhälls- och naturvetenskaplig forskning samt rymdforskning och resiliens.

Den andra konferensdagen kommer att fortsätta på temat klimatförändringar, som börjar med en introduktion och illustration av USA:s ambassadör i Sverige Mark Brzezinski och National Geographic-fotografen Mattias Klum. Dagens huvudtalare är Sveriges minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson.

Konferensen arrangeras av Utrikesdepartementet, Polarforskningssekretariatet, Sveriges ambassad i Washington DC, och tankesmedjan CSIS, Center for Strategic and International Studies.

Medias representanter är välkomna att delta i konferensen. Under konferensdagarna ges möjligheter till intervjuer med huvudtalare och föredragshållare samt fototillfällen.

Anmäl deltagande till: rsvp-press@gov.se

En fotoutställning som visar det samtida nordiska Arktis, med titeln Steps forward: facing the Arctic climate, kommer att presenteras i House of Sweden från 18 maj till mitten av augusti 2015. Fotografierna visar människan och det sociala livet i Arktis, historiskt, i nutid och framtiden.

Medias representanter är välkomna till vernissagen, måndag 18 maj kl 18-20.

Anmäl deltagande till: rsvp-press@gov.se

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera forsknings- och utvecklingsarbete samt att organisera och leda forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis.