Föreningen Konst och kultur

The Art of Zhen Shan Ren återvänder till Wisby Strand

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2014 01:19 CEST

Välkommen till den internationella konstutställningen

The Art of Zhen Shan Ren – Sanningens Godhetens och Tålamodets Konst

Producerad av Falun Dafa Artist Group, New York

Presenterad av Föreningen Konst och kultur

Wisby Strand (entréplanet) 30-4 juli

Almedalsbiblioteket, Visby  7-12 juli

The Art of Zhen Shan Ren av Falun Dafa Artists Group, återvänder till Visby med nya konstverk. Konstverken ställer frågor om mänskliga rättigheter, med fokus på Kina, och vill mana till reflektion och väcka diskussion kring rätten att uttrycka sig, såväl inom konsten som i livsåskådningsfrågor. Dessa konstverk är mer menade att skapa reflektion än att underhålla.

År 2004 samlades 18 konstnärer från olika delar av världen på initiativ av den kinesiske skulpturprofessorn och målaren Zhang Kunlun. De bildade Falun Dafa Art Group, vilken har sin bas i New York. Alla utövade kultiveringsmetoden Falun Gong, en metod med fysiska övningar och principerna Sanning, Godhet och Tålamod att försöka leva efter. Flera av dessa konstnärer hade utsatts för tortyr i Kina och de önskade samtliga med sina bilder visa på den förföljelse som pågår.

I år är det 15 år sedan förföljelsen av Falun Gong-utövare påbörjades i Kina. Konst- utställningen The Art of Zhen Shan Ren visar en gripande skildring av människor med modet att stå emot ett omänskligt förtryck. Men den visar också upplevelser av skönhet och ljus. Utställningen har turnerat världen över.

Utställningen innehåller flera prisbelönta verk och samtliga målningar är gjorda i traditionell, klassisk stil, som konstnärerna kallar neo-renässans. Sju teman knyter ihop utställningen, bland annat: Kultiveringens skönhet, Förföljelsen i Kina och Fredligt motstånd.

Utställningen ligger också i tiden då den visar på en kulturellt viktig period i Kina. Falun Gongs framväxt är anmärkningsvärd. Metoden anammades av cirka 100 miljoner kineser på bara sju år. Det var en återförening med en gammal tradition av fysisk kultur och andlig disciplin i en kommunistisk stat, där mycket av den traditionella kulturen de senaste 50 åren, efter Kulturrevolutionen, har förtryckts.

Utställningen kommer även att visas i Umeå i november, under MR-dagarna och kulturhuvudstadsåret. Den visades nyligen som huvudutställare på Köpenhamns största konstmässa Art Nordic: https://vimeo.com/91736244

www.konstochkultur.org 

www.en.falunart.org  

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/16977?redir=

http://www.almedalsbiblioteket.se/aktuellt/ext/news/event/4025.html


Konst & Kultur abetar med att utveckla och stimulera kommunikation och kontakt mellan kinesiskt och svenskt kulturliv, med särskilt fokus på konstnärer som arbetar för yttrandefrihet och trosfrihet i Kina.
Vårt huvudsakliga arbete är att lyfta fram konstutställningen The Art of Zhen, Shan, Ren (Sanningens, Godhetens och Tålamodets Konst) producerad av Falun Dafa Artist Center i New York.

http://www.konstochkultur.org/