Västarvet

The Distant Sound - vernissage för ett av världens största ljudkonstverk.

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 14:30 CEST

24 maj är det vernissage för The Distant Sound – ett av världens största ljudkonstverk – på Världsarvet Grimetons Radiostation. Verket är skapat av den internationellt verksamma konstnären Susan Philipsz som har inspirerats av den danska, svenska och norska kustens geografi och kulturhistoria. The Distant Sound sänds ut samtidigt till alla medverkande platser, från Bornholm i Danmark, via den svenska västkusten, till Moss i Norge.

Området runt Öresund, Kattegatt och Skagerrak delar en historia och ett kulturarv. Det finns i historien, det syns i samtiden och det har betydelse för framtiden. In Site är ett EU-baserat samarbetsprojekt och har som syfte att synliggöra områdets gemensamma landskap och rika kulturarv.

Konstnären Susan Philipsz har skapat ljudkonstverket The Distant Sound som en del av In Site-projektet. Ljudkonstverket vill uppmana besökaren till reflektion kring sin plats i landskapet och i historien och samtidig sätta fokus på hela områdets samlade kulturhistoria och specifika identitet.

Upplev ljudet från en avlägsen historia

Ljudet som kommer att höras är inspelat med horninstrument och vill framkalla associationer till såväl områdets fartygs- och båttrafik, till varningssignaler och refererar även till områdets skeppssättningar och motiv i hällristningar.

I centrum för sändningarna står Världsarvet Grimeton Radiostation utanför Varberg. Dagligen kommer det härifrån att sändas ut signaler till de olika platserna. Grimetons sändare uppfördes 1925 och konstruerades för att kunna nå över havet och kommunicera över långa avstånd.

En minut, varje hel timma, i fyra månader

Verket kommer sändas ut från Världsarvet Grimeton till de olika platserna. Det kommer att höras i under en minut varje hel timma mellan kl. 10 och 18 under perioden 24 maj till mitten av september

Susan Pilipsz verk kommer att kunna upplevas på följande ställen:

  • Punkt Ö – Galleri F 15, Moss
  • Isegran, Fredrikstad
  • Skeppsättningen Blomsholm, Strömstad
  • Hällristningen Aspeberget i Vitlycke, Tanum
  • Hällristningen Skomakaren i Backa, Lysekil
  • Tjolöholms slott
  • Varbergs hamn
  • Ystads hamn
  • Stenbrottet Vang Granitbrud, Bornholm

Ljudnivån på platsen där man ska lyssna kommer att vara runt 60 decibel, vilket innebär strax över normal samtalsnivå.

Susan Philipsz – en prisbelönad konstnär

Susan Philipsz är från början skulptör men har i huvudsak arbetat med ljudkonst de senaste åren. Genomgående i hennes verk är intresset för kulturhistorien, såväl den nära som den från århundraden bakåt. Exempel på ljudinstallationer där Susan Philipsz rönt internationell uppmärksamhet är Study for Strings, Surround me och Lowlands – den sistnämnda gav henne Turnerpriset 2010, Storbritanniens främsta konstutmärkelse.

Västarvet är lead partner för projektet In Site.

För frågor och mer information:

Anita Larsson Modin
processedare, Västarvet
Tfn: 0705-95 08 04
E-post: anita.larsson-modin@vgregion.se
Webb: www.projectinsite.eu

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus på kulturmiljö, naturvård, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet - men bedriver också ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

Västarvet driver verksamheten på Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsvård, Vänersborgs museum, Vitlycke museum och Västergötlands museum. Läs mer om Västarvet på www.vastarvet.se