Empires Varumärken (C3, Salter, HoMedics, Cuisinart, BaByliss, BaByliss for Men, HMDX och The House of Marley).

The Empire laddar upp inför julhandeln - Helårsomsättning över 200 miljoner kronor förväntas

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 09:52 CET

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2006-32/bbb-2006-32.htm#Empire

The Empire har återigen levererat en bra kvartalsrapport. SodaStream går utmärkt och förvärvet av Gerby överträffar förväntningarna. Inför julhandeln ser det ljust ut. The Empire tror på en helårsomsättning över 200 miljoner kronor, med en "godkänd" vinstmarginal.

Enormt tryck i försäljningen inför julhandeln
För detaljhandeln är julen den viktigaste försäljningsperioden. På The Empire är förväntningarna höga:

- För SodaStreams del är känslan att det ser ännu lite bättre ut i år än förra året inför julen, berättar vd Johan Kalling för beQuoted.

- För Gerby kan vi inte jämföra på samma sätt eftersom Gerby kom in i koncernen först i mars. Men min bedömning är att det ser mycket bra ut även för Gerby.

I delårsrapporten tror The Empire på en helårsförsäljning över 200 miljoner kronor. Då pratar vi försäljning till butik. Därmed skulle omsättningen under sista kvartalet hamna närmare 80 miljoner kronor. Det lär ge ett gott täckningsbidrag.

Norge sakta men säkert i rätt riktning
Gerby står för det mesta av omsättningen i The Empire. SodaStream kompenserar dock den lägre omsättningen med höga nettomarginaler. De båda bolagen står sammantaget för ungefär lika stor del av vinsten.

Sedan 2005 finns SodaStream i Norge. Marknaden för läskedrycker är lika stor i Norge som i Sverige, trots den mindre befolkningen. Norge blir därför ett viktigt land att lyckas i.

Försäljningen av SodaStream har dock ännu inte riktigt motsvarat förväntningarna, trots att man i början av året kom in i Jernias butiker:

- Jernias butiker i Norge är mindre än i Sverige och SodaStream har inte riktigt fått samma utrymme, berättar Johan Kalling. Därför arbetar vi för att få en bättre exponering av maskinerna kombinerat med produktdemonstrationer ute i butikerna.

I nuläget säljs SodaStream i 150 butiker i Norge. Men det är en siffra som behöver späs på:

- Vi vill komma in i fler butikskedjor och det kan bli aktuellt under 2007, säger Johan Kalling. Förhandlingar inför året som kommer brukar äga rum i januari - februari.

Kolsyreskatt en käpp i hjulet
Norge har en kolsyreskatt på gaspatroner för att skydda den inhemska bryggeriindustrin mot utländsk konkurrens. SodaStream blir därför dyrare än i Sverige.

Ett sätt att komma runt det är att ha en egen tappningsanläggning för gaspatroner i Norge:

- Fortfarande är volymerna för små i Norge för att motivera en egen tappningsanläggning, fortsätter Johan Kalling. Men det är något som vi tittar på inför framtiden.

Sammantaget är Johan Kalling dock hoppfull inför framtiden:

- Totalt sett ser vi att Norge sakta med säkert är på rätt väg. The Empire har agenturen även för Saeco kaffemaskiner och Cuisinart i Norge. Med det har vi en bra bas för att kunna nå minst break-even under 2007, avslutar Johan Kalling.

Kraftigt förbättrat resultat de första tre kvartalen
Norge må vara viktigt på sikt, men Sverige är ändå den viktigaste marknaden. Här går försäljningen utmärkt. Vinsten per aktie har ökat med 144 procent under de första nio månaderna.

I redovisningen skiljer The Empire mellan följande begrepp:

* Försäljning till butik
* Nettoomsättning

För nettoomsättningen har kommissionen för SodaStream till franchisegivaren Soda-Club Worldwide räknats bort. I franchiseavgiften ingår betalning för gas, smaker och maskiner.

För de första tre kvartalen 2006 blev siffrorna enligt följande:

• Försäljning till butik: 128,1 Mkr (43,0)
• Nettoomsättning: 90,1 Mkr (16,9)
• Resultat efter finansnetto: 5,6 Mkr (1,6)
• Vinst per aktie: 0,61 kr (0,25)

Stor del av vinsten kommer i fjärde kvartalet
För tredje kvartalet isolerat har rörelsemarginalen baserat på nettoomsättningen fallit till 6,4 procent (15,0). Enligt företaget beror det på periodiseringar av vinsten:

• Försäljning till butik: 59,5 Mkr (18,5)
• Nettoomsättning: 42,3 Mkr (5,6)
• Resultat efter finansnetto: 2,2 Mkr (0,9)
• Vinst per aktie: 0,24 kr (0,14)

The Empire betonar att fjärde kvartalet står för en mycket stor andel av vinsten.

SodaStream svårt att konkurrera ut
Lite till mans kan vi konstatera att allt fler i bekantskapskretsen verkar skaffa en SodaStream. Viktigaste skälet brukar vara att "vi dricker mycket kolsyrat vatten, och det är skönt att slippa bära hem det".

Det känns som att SodaStream har förutsättningar att bli en långsiktig vinnare. Konceptet är svårt att konkurrera ut då varumärket är starkt.

En ny leverantör måste inte bara ta sig in på hyllorna i butikskedjorna, utan även bygga upp en fungerande returhantering för gaspatronerna. SodaStreams gaspatroner är patenterade, så de går inte att använda.

Till detta kommer försäljningen för de starka varumärken som Gerby marknadsför (Saeco, C3, Babyliss, Kenwood och så vidare). Sammanfattningsvis se det därför ljust ut för The Empire.

P/e 6,5 om beQuoteds prognos slår in
Efter halvårsrapporten prognostiserade beQuoted en vinst på 21 miljoner kronor efter finansnetto för helåret (se nyhetsbrev nr 22 2006).

Att Norge inte bedöms nå break-even förrän nästa år gör att vi justerar ner prognosen något, till 19 miljoner kronor för helåret. Det motsvarar 1,48 kronor per aktie efter schablonskatt.

Vid en kurs på 9,50 kronor blir p/e-talet 6,5. För ett bolag som växer är det för lågt, så klart. I synnerhet med tanke på att samordningsfördelar borde kunna ge stärkta marginaler under 2007.

Vet man inte vad man skall önska sig inför julen kan man skriva upp en rejäl bunt Empire-aktier på önskelistan. På ett års sikt lär nämligen kursen ligga klart högre än i nuläget.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com