Empires Varumärken (C3, Salter, HoMedics, Cuisinart, BaByliss, BaByliss for Men, HMDX och The House of Marley).

The Empire lämnar Stockholmsbörsen

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 16:03 CEST

* Sista handelsdag för EMP B blir den 24 oktober 2003. Aktien kommer
därefter att handlas via Mangold Fondkommission.
* - Vi avser att finna lämplig partner för att komma tillbaka till
börsen eller att sälja bolaget, säger huvudägaren Ian Wachtmeister.
* Utvecklingen av bolagets verksamhet och aktiekurs kan följas på
www.emcap.se och www.mangold.se
* Alla cirka 1 300 aktieägare kommer att få detaljerad information
per post.

När The Empire AB i slutet av april aviserade försäljning av inkråmet i
moderbolaget och det finska dotterbolaget, placerades aktien EMP B på O-
listans observationslista. Själva inkråmsaffären ägde rum per 19 maj
2003. Maximal tid på observationslistan är 6 månader.

The Empires styrelse meddelade sin avsikt att snarast hitta en ny
verksamhet och därigenom kunna behålla börsplatsen på O-listan, och ett
projekt startades i slutet av maj. Den effektivt tillgängliga tiden var
dock begränsad på grund av sommarsemestrar och Stockholmsbörsens krav på
minst tre månader för egna utredningar.

I samförstånd med Stockholmsbörsen har beslutats att EMP B avnoteras den
24 oktober 2003.

Styrelsens står fast vid sitt beslut att finna lämplig partner för att
komma tillbaka till börsen alternativt att sälja bolaget. De cirka 1 300
aktieägarnas intresse tas tillvara genom att aktien kommer att handlas
via Mangold Fondkommission. Handeln är kostnadsfri fram till och med den
1 februari 2004. Orderstock, avslutspriser och volymer kommer att
presenteras på www.mangold.se från och med den 27 oktober. Detaljerad
information sänds inom kort per post till aktieägarna.

Intresserade parter rekommenderas att följa utvecklingen på The Empires
hemsida www.emcap.se liksom på www.mangold.se

Mer info: Ian Wachtmeister, 0702-411002, ian@auderis.se