Empires Varumärken (C3, Salter, HoMedics, Cuisinart, BaByliss, BaByliss for Men, HMDX och The House of Marley).

The Empire till p/e 9 på 2007 års vinst - Siktar på Stockholmsbörsen under 2008

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 13:39 CEST

http://www.bequoted.com/businessbriefing/bbb-2007-30/bbb-2007-30.htm#Empire

Andra kvartalet blev starkt för The Empire. Rörelseresultatet fördubblades till 5 miljoner kronor. beQuoteds vinstprognos innebär att aktien handlas till p/e 9 för 2007. För 2008 sjunker p/e-talet till under 7. Vi tror att aktien blir en vinnare de närmaste 18 månaderna.

Drygt dubblad vinst under första halvåret
The Empire har kommit med sin rapport för första halvåret 2007. Försäljningen av SodaStream ökar starkt. Bolaget är självt överraskat över att resultatet är så starkt, eftersom första och andra kvartalet normalt är årets svagaste kvartal:

• Försäljning till butik: 113,9 Mkr (68,6), +66%
• Nettoomsättning: 94,5 Mkr (47,8), +98%
• Resultat efter finansnetto: 7,2 Mkr (3,4), +116%
• Vinst per aktie: 0,56 kr (0,27), +107%

För andra kvartalet 2007 isolerat blev siffrorna enligt följande:

• Försäljning till butik: 66,4 Mkr (49,5), +34%
• Nettoomsättning: 60,7 Mkr (37,9), +60%
• Resultat efter finansnetto: 5,0 Mkr (2,6), +91%
• Vinst per aktie: 0,39 kr (0,20), +95%

Värt att påpeka är att andra kvartalet 2007 belastats med kostnader på 1,9 miljoner kronor för uppstarten i Finland, anpassningar i datasystemet och satsningar på att utveckla egna varumärket C3.

beQuoted bedömer dock att detta kommer att vara återkommande affärskostnader och vi tar ingen hänsyn till det i våra beräkningar.

På sikt kommer dessutom The Empire att råka ut för nedskrivningar på satsningar som går fel. Det kommer att vara ett normalt inslag i en verksamhet som kontinuerligt måste prova nya spår för att växa.

beQuoted höjer prognosen för SodaStream
Under andra kvartalet 2007 har The Empire blivit distributör för SodaStream, istället för agent.

Det betyder att från och med tredje kvartalet 2007 slipper vi dela försäljningen i "Försäljning till butik" och "Nettoomsättning" (kommission). Allt blir "Försäljning till butik".

- Som distributör räknar vi med att kunna nå en uthållig vinstmarginal på 12 - 13 procent för SodaStream, berättar Johan Kalling, vd för The Empire för beQuoted.

beQuoted har ägnat en del av sommarledigheten att traska runt i ett femtontal butiker där man säljer SodaStream, bland annat ONOFF, SIBA, El-Giganten, Electrolux Home, Hemmabutikerna och Elkedjan, och frågat hur det går. I samtliga butiker verkar det gå lysande.

Försäljningen ligger på mycket högre nivåer än för 2006. Särskilt från och med juli (Q3) verkar det ha tagit fart på allvar. Ibland har det till och med talats om en fördubbling jämfört med 2006.

Inklusive Finland, som fått en bra start med en försäljning på 1,2 miljoner kronor första månaden i 150 butiker, och Danmark, tror vi på en försäljning på 140 miljoner kronor för SodaStream. Det är högre än vår tidigare prognos. Därmed blir täckningsbidraget också högre.

beQuoted tror att SodaStream kommer att nå en bättre vinstmarginal än normalt. Vinstmarginalen kan bli 14 procent för 2007. Detta belastas med engångskostnader för uppstart i Finland och Danmark.

Omsättning 320 miljoner kronor för 2007
Samtidigt är målet för Gerby att på sikt nå en vinstmarginal på 10 procent. Där är man dock inte ännu.

- Implementeringen av vårt nya datasystem SAP går enligt plan och kommer på sikt att ge en resultatförstärkning i Gerby, men en del återstår att göra. Först mot slutet av året lär vi märka synergieffekterna i förbättrade marginaler, säger Johan Kalling.

beQuoted räknar med ganska små intäkter från det nya dryckessystemet Bevyz och nya hårvårdsserien C4 under 2007. Samtidigt räknar vi med fortsatta engångskostnader för datasystem samt satsningar på egna varumärket C3 och de nya produktlinjerna.

beQuoted tror att Gerby stannar på 7 procents vinstmarginal under 2007. Omsättningen tror vi blir 180 miljoner kronor, en liten ökning jämfört med vår tidigare prognos på 175 miljoner kronor (se beQuoted nyhetsbrev nr 12 2007).

The Empires egen målsättning är att omsätta minst 300 miljoner kronor under 2007. beQuoted tror att den starka försäljningen för SodaStream i Sverige och Finland gör att prognosen kommer att överskridas. Vi tror på en omsättning på 320 miljoner kronor för 2007.

Totalt bedömer beQuoted att vinstmarginalen kan bli minst 9 procent, vilket ger ett resultat efter finansnetto på 28,8 miljoner kronor och en vinst på 2,25 kronor per aktie efter schablonskatt (2,16 kronor efter full utspädning, se beQuoted nyhetsbrev nr 20 2007).

Vinsten 3 kronor per aktie under 2008
För 2008 tror vi att SodaStream kommer att fortsätta att utvecklas väl, inte minst i Finland och Danmark. Kanske även i Norge. Vi tror också att vi får se ökade intäkter från Bevyz och C4, med Laperle Haircare.

- Vår målsättning är att växa organiskt med 25 - 30 procent per år, upplyser Johan Kalling.

beQuoted tror att The Empire kan nå en försäljning på minst 400 miljoner kronor under 2008. Det motsvarar en organisk tillväxt på 25 procent.

Vinstmarginalen bör öka till minst 10 procent, som en följd av en högre andel omsättning från SodaStream (där marginalerna är högre) och stärkta marginaler i Gerby. Vinsten bör inte understiga 40 miljoner kronor efter finansnetto, eller 3,00 kronor per aktie efter schablonskatt.

Eget kapital per aktie var vid ingången till 2007 ganska låga 4,00 kronor. En vinst på 2,25 kronor under 2007 och 3,00 kronor under 2008 gör att eget kapital per aktie bör stiga till 9,25 kronor vid ingången till 2009. En klart förbättrad siffra på bara två år.

Vill till Stockholmsbörsen under 2008
beQuoted har tidigare berättat att The Empire på sikt vill byta lista från AktieTorget till Stockholmsbörsen Smallcap.

- Min ambition är att vi skall kunna starta en process för notering på Stockholmsbörsen under första halvåret 2008, berättar Johan Kalling för beQuoted.

Om processen kommer igång bedömer beQuoted att The Empire kan vara inne på Stockholmsbörsen mot slutet av 2008 eller i början av 2009.

Nyckeltalen kan då komma att se ut så här, i början av 2009:

• Omsättning: 400 miljoner kronor (2008)
• Vinst per aktie: 3,00 kronor (2008)
• Eget kapital per aktie: 9,25 kronor
• Avkastning på eget kapital: cirka 40 procent
• Tillväxt: minst 20 procent (25 - 30 procent kan bli väl tufft)

Dessutom finns möjligheterna att omsättningen och vinsten kan förbättras ytterligare, via förvärv under 2008. Under 2007 tror vi dock inte att något större förvärv är aktuellt.

Kan bli uppskattad nykomling på Stockholmsbörsen
Tar man hänsyn till The Empires tillväxt, höga vinstmarginaler och stabila kassaflöden, tror vi att bolaget kan bli en uppskattad nykomling på Stockholmsbörsen, om noteringen blir av.

Något klockrent jämförelseobjekt finns inte, men några exempel på noterade detaljhandelsföretag med ungefär samma tillväxtnivåer som The Empire följer nedan (uppgifter från Affärsvärlden):

Swedol (First North):
P/E: 26
P/S: 2,48
Avkastning eget kapital: 41,7%
P/JEK: 10,8

Hemtex (Stockholmsbörsen Midcap):
P/E: 21,9
P/S: 2,48
Avkastning eget kapital: 32,9%
P/JEK: 7,2

Till kursen 20 kronor och baserat på vår prognos handlas The Empire till följande nyckeltal för 2007:

The Empire:
P/E: 8,9
P/S: 0,58
Avkastning eget kapital: >40%
P/JEK: 3,2

För 2008 handlas The Empire till p/e 6,7. P/s-talet (price/sales, börsvärde dividerat omsättning) blir 0,48 och p/jek blir 2,2.

The Empire är ett fynd på dagens nivåer. beQuoted bedömer att utsikterna är mycket goda att vi får se en rejäl uppvärdering av företaget över den närmaste 18-månadersperioden, till mars 2009.

CHRISTER JÖNSSON
christer.jonsson@beQuoted.com