FCG AB

The Financial Compliance Group rekryterar och expanderar ytterligare

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 17:53 CEST

Efterfrågan på kvalificerade tjänster inom finansiell regelefterlevnad och riskhantering ökar stadigt. För att möta kundernas växande efterfrågan har FCG – The Financial Compliance Group AB (FCG) rekryterat Clara Roslund och Christoffer Brenning. Clara och Christoffer har påbörjat sina anställningar under september och kommer att vara delaktiga i FCG:s nationella och internationella projekt inom såväl riskhantering som Compliance.

För mer information kontakta:

Cecilia Wennerholm
Verkställande direktör
Tel: +46 (0)766-35 05 01
E-post: cecilia.wennerholm@fcg.se

The Financial Compliance Group är en av de ledande aktörerna inom finansiell riskhantering och compliance med verksamhet i Norden och Mellanöstern. FCG:s tjänster innefattar bland annat rådgivning vid tillståndsansökningar, GAP-anaylser samt outsourcing av regelefterlevnad och riskhantering. FCG:s medarbetare har både praktisk erfarenhet från Finansinspektionen och erfarenhet av att arbeta med implementering av riskhantering och complianceprocesser i finansiella verksamheter.