TU, Tidningsutgivarna

The Guardians Mark Finney till TU:s Branschdagar: Om nya affärsmöjligheter med öppna plattformar

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 09:20 CEST

The Guardian vill bli den största engelskspråkiga tidningssajten i världen. The Guardians strategi är öppna plattformar på nätet för att få läsarna och andra att medverka till att bearbeta och sprida innehållet. Strategin öppnar för nya möjligheter. Såväl redaktionella som kommersiella.

−        Vi revolutionerar sättet att jobba jämfört med den traditionella dagstidningsmodellen. Genom att öppna upp och göra vårt innehåll tillgängligt kan utvecklare, kreatörer och andra intresserade använda det, gratis, så att de kan berätta historier för sina kunder på nya sätt, säger Mark Finney, försäljningschef på The Guardian.

När andra tidningsföretag begränsar åtkomsten av redaktionellt material gör The Guardian tvärtom för att på så sätt underlätta läsarmedverkan och spridning.

Tack vare läsarmedverkan har nytt redaktionellt innehåll kunnat skapas. Med läsarnas hjälp har The Guardian till exempel kunnat avslöja hur engelska parlamentsledamöter utnyttjat systemet med traktamenten olika beroende på deras geografiska hemvist.

The Guardians öppna plattformar innebär också nya intäktsmöjligheter. Ett exempel är sajten ”Enjoy England” där redaktionellt material blandas med läsartips och kommersiella erbjudanden.

På TU:s Branschdagar 2010 berättar Mark Finney om The Guardians nya sätt att arbeta, såväl redaktionellt som kommersiellt.

Mer information om branschdagarna: http://www.tu.se/dagar/branschdagarna

För mer information, kontakta

Anna-kari Modin
Bransch- och marknadschef
Tel: 08-692 46 67, 070-584 46 67
E-post: anna-kari.modin@tu.se

TU är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle. www.tu.se