The Information Company

The Information Company stödjer den ideella föreningen Charity Rating

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 10:45 CET

Pressmeddelande 2009-10-22

The Information Company, den svenska uppstickaren på marknaden för beslutsstödsystem, har valt att under 2010 ideellt stödja Charity Rating genom att hjälpa dem förstärka sin målstyrning.

Charity Rating är en ideell förening vars uppdrag är att göra information om andra ideella föreningar mer lättillgänglig för bidragsgivare – organisationer och privatpersoner. ”Vart tar pengarna egentligen vägen?” är en fråga många nog ställer sig i samband med att man ger pengar till ett välgörande ändamål. Charity Rating har svaret.

 - Vårt CSR arbete skall ha en tydlig koppling till vår kärnverksamhet. Vi gillar det Charity Rating gör och vill därför gärna bidra till att förstärka deras ställning som bidragsgivarens intresseorganisation, säger David Holmberg  VD på The Information Company.

För mer information kontakta:

Johannes Ingerby, Kundansvarig målstyrningsexpert

The Information Company +46 73 444 55 90,

johannes.ingerby@theinformationcompany.se