Elekta AB

THE LONDON GAMMA KNIFE CENTRE VÄLJER LEKSELL GAMMA KNIFE PERFEXION – FLER PATIENTER KAN DRA NYTTA AV STRÅLKIRURGI

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 08:54 CET

The London Gamma Knife Centre, som samarbetar med Barts and The London NHS Trust, har beslutat att investera i den senaste och mest avancerade utrustningen för strålkirurgi. Leksell Gamma Knife® Perfexion™ från Elekta kommer att installeras under våren 2007 och därmed förbättra centrets kapacitet för att utföra ickeinvasiv strålkirurgi i hjärnan, övre ryggraden samt huvud/nacke.

The London Gamma Knife Centre och Barts and The London NHS Trust erbjuder strålkirurgi till patienter från hela Storbritannien såväl som från andra länder. Centrets nära samarbete med NHS och dess specialistläkare säkerställer att patienter med elakartade eller godartade tumörer, eller andra sjukdomar i hjärnan, får kvalificerad vård i en trygg miljö. The London Gamma Knife Centre finns på Harley Street i London och ägs av Londons ledande privata sjukvårdsföretag, HCA International.

Gammaknivskirurgi, även kallad stereotaktisk strålkirurgi, är en metod för att behandla tumörer och andra sjukdomar i hjärnan med en hög dos strålning levererad med extrem precision. Metoden är i vissa fall ett alternativ till öppen hjärnkirurgi vilket ofta kräver många dagars eftervård på sjukhus, med den stora skillnaden att patienten oftast kan lämna sjukhuset samma dag och återgå till ett normalt liv nästa dag.

The London Gamma Knife Centre och Barts and The London NHS Trust har utfört strålkirurgi sedan 1999 och har nu beslutat att investera i den senaste teknologin från Elekta, den världsledande leverantören av system för strålkirurgi.

”Vid The London Gamma Knife Centre arbetar vi tillsammans med Barts and The London NHS Trust för att erbjuda patienterna de mest avancerade och kliniskt beprövade behandlingsalternativ som finns tillängliga”, säger Neil Buckley, VD för The London Gamma Knife Centre. ”Genom diskussioner med våra behandlande läkare och efter att ha sett systemet i klinisk drift vid pilotinstallationen i Marseille, Frankrike, blev vi snabbt övertygade om att Leksell Gamma Knife Perfexion kommer att vara till stor nytta för våra patienter här i London. Vi är stolta över att vara bland de första klinikerna i världen som tar denna innovativa teknologi till klinisk användning, och vi är mycket entusiastiska över möjligheten att kunna vidga tillämpningen av gammaknivskirurgi utöver vad som tidigare varit möjligt.”

Leksell Gamma Knife Perfexion har utvecklats av Elekta i samarbete med ledande neurokirurger, strålterapeuter och fysiker från Europa och USA. Jämfört med den klassiska gammakniven ger Leksell Gamma Knife Perfexion en väsentligt större behandlingsbar volym. Därigenom kommer detta nya system att kunna öka antalet behandlingsbara patienter med uppskattningsvis 40 procent. Systemet hanterar alla steg i behandlingen helt automatiskt, vilket innebär en tidsbesparing på tre till fem arbetsveckor läkartid per år vid en genomsnittlig gammaknivsklinik.
Den nya gammakniven innehåller revolutionerande ny teknologi som kommer att förbättra och förenkla gammaknivskirurgin, samtidigt som den är kliniskt helt kompatibel med de behandlingsmetoder och rutiner som har utvecklats genom åren och som bygger på behandling av över 400 000 patienter. Systemet har utvecklats med starkt fokus på säkerhet och komfort för patienter och behandlingspersonal. Vid behandling med Leksell Gamma Knife Perfexion är den oönskade stråldosen till kroppen upp till 100 gånger lägre än med konkurrerande teknologi, något som är av stor vikt inte minst vid behandling av barn eller kvinnor i fertil ålder. Kärnan i systemet är det nya och patenterade kollimatorsystemet, som riktar och kontrollerar strålningen. Den nya utformningen ger neurokirurgen eller strålterapeuten en närmast obegränsad möjlighet att forma och anpassa dosen till målets struktur och geometri och därmed leverera dosen med en hittills
oöverträffad precision.

”Leksell Gamma Knife Perfexion är ett avgörande steg framåt, såväl för Elekta som för strålkirurgi som behandlingsform. Betydligt fler patienter än tidigare kommer att kunna behandlas med gammaknivskirurgi, istället för med mer riskfyllda, invasiva metoder. Vi är stolta över att samarbeta med The London Gamma Knife Centre i denna utveckling”, säger Elektas Europachef Olof Sandén.

******För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Peter Ejemyr, Informationsdirektör, Elekta AB (publ),
Tel: 0733-611000, e-mail: peter.ejemyr@elekta.com

Om Elekta

Elekta är en internationell medicinteknisk koncern som utvecklar avancerade kliniska lösningar, heltäckande informationssystem och tjänster för strålbehandling av cancer och för behandling av sjukdomar i hjärnan. Samtliga Elektas lösningar bygger på icke-invasiva eller minimalinvasiva metoder, vilket gör dem såväl kliniskt ändamålsenliga som kostnadseffektiva och skonsamma för patienten.

Företagets kliniska lösningar inkluderar bland annat Leksell Gamma Knife® för icke-invasiv hjärnkirurgi samt Elekta Synergy® för bildstyrd strålterapi (image guided radiation therapy, IGRT). Efter förvärvet av IMPAC Medical Systems Inc. i april 2005, är Elekta-koncernen världens största leverantör av mjukvara för cancerbehandling.

Elektas system och kliniska lösningar används vid mer än 4 000 sjukhus världen över för att bota cancer och för att behandla sjukdomar i hjärnan såsom tumörer, kärlmissbildningar och funktionella sjukdomar.

Elekta-koncernen har ca. 2 000 medarbetare världen över och huvudkontoret ligger i Stockholm. Företaget är listat på Stockholmsbörsen under symbolen EKTAb. Mer information om Elekta finns på www.elekta.com.