Svenskt Näringsliv

The Nordic Recipe for Global Success

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 12:45 CEST

De nordiska näringslivsorganisationerna publicerar idag en gemensam rapport, "The Nordic Recipe for Global Success", om de nordiska ländernas förutsättningar i den globala ekonomin. I rapporten lyfter de nordiska näringslivsorganisationer fram en rad önskvärda reformer som syftar till att stärka villkoren för företagande och ekonomisk tillväxt i Norden.

Historiskt har de nordiska länderna varit mycket framgångsrika i att hantera globaliseringens utmaningar och möjligheter. För att bevara en stark position i den globala ekonomin är det viktigt att kontinuerligt utvärdera och förbättra de nationella förutsättningarna för produktion. Om globaliseringen möts med en positiv attityd och om förutsättningarna för att starta och driva företag förbättras i linje med den nya internationella marknadssituationen – kommer också det nordiska näringslivet att kunna dra fördel av globaliseringens nya möjligheter.

De nordiska ekonomierna har en rad gemensamma framgångsfaktorer; ett stort handelsberoende, en relativt hög utbildningsnivå och hög välståndsnivå. Samtidigt delar länderna en rad faktorer som anses utgöra hinder i den globala konkurrensen; höga arbetskraftskostnader, höga skattenivåer och omfattande välfärdssystem. På vissa områden skiljer sig länderna åt, bland annat Sverige och Norges höga andel offentliganställda, Danmarks och Islands goda sysselsättningstillväxt inom privat sektor, Sverige och Finlands höga forskningsandelar.

De nordiska ekonomierna har stora möjligheter att hävda sig i en internationell konkurrens. Men detta kräver förbättringar av den nordiska näringslivspolitiken. Det recept som lyfts fram i rapporten innehåller bland annat:

• En flexibel arbetsmarknad för smidig och effektiv omsättning av jobb
• Stärkta incitament för arbete och utbildning, med hjälp av sänkt inkomstskatt och mindre generösa ersättningsnivåer
• Ett förbättrat investeringsklimat, inte minst med hjälp av mildare kapitalbeskattning
• Återhållsam arbetskostnadsutveckling
• Större fokus på företagsnära forskning och utveckling

För mer information, kontakta:
Fabian Wallen, nationalekonom och rapportförfattare, tfn 08-553 431 56 / 070-568 80 55
Agnes Palinski, pressekreterare, tfn 08- 08-553 430 01


Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och drygt 54 000 företag
med 1,5 miljoner anställda. I vårt gemensamma framtidsprogram "Fördel Sverige"
beskriver vi hur Sverige kan få många nya och växande företag som ger jobb och välstånd åt alla.
Se www.svensktnaringsliv.se