Paper Province

The Paper Province bjöd in till Bransch-Brunsch i Karlstad

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 14:16 CEST

Bransch-Brunschen inleddes med intressanta föredrag där The Paper Province bjudit in representanter från de större medlemsföretagen, som fick belysa olika delar av massa- och pappersbranschen i ett nationellt och internationellt perspektiv. Mats Williams, VD för The Paper Province Ek. förening inledde och gav en bakgrund till varför Paper Province-företagens betydelse är så stor för Värmland, för Sverige, men också internationellt. Just här i Paper Province-regionen, Värmland, norra Dalsland och Örebro län, ligger ett av Sveriges viktigaste skogsindustri med en tredjedel av Sveriges samtliga massa-, pappers och Tissuebruk. Idag samarbetar 53 medlemsföretag i detta kluster inom marknadsföring, kompetensförsörjning, projektutveckling och tillväxtfrågor och sysselsätter ca 7.500 människor i branschen. Från processindustrin bland medlemsföretagen levereras totalt 2 miljoner ton papper och massa ut på marknaden. Här i regionen bidrar vi med mer än 13,2 miljarder SEK i exportnetto till nytta för Sveriges totala handelsbalans.
Öviga talare under Bransch-Brunschen var Christer Karlsson, Ångpanneföreningen (ÅF) som belyste konsultsituationen i branschen. Många företag vill ha färre men större konsultsamarbeten, och slimmar sin egen organisation. Det är ändå viktigt att samarbeta i nätverk menade, Christer Karlsson.
Per-Åke Färnstrand, Kvaerner Pulping, talade om trender inom massaindustrin globalt och konstaterade att det sker en stor förändring inom den globala massaindustrin. Flera nordamerikanska anläggningar är på väg att läggas ner. Tillväxten kommer att ske i Asien och i Sydamerika. Kanske vi också får se ett stort kombinat byggas i Ryssland. Det talas om en kapacitet på en miljon ton massa. Anledningen till att det inte byggs några nya större massabruk i Sverige är vedbristen och kostnaderna för att köpa vedråvara. Kanada är annars den största exportören av massa över hela världen.
Anders Björn, Metso Paper, talade om Tissue-maskin marknaden globalt. För Metso Papers tillväxt sker den i Asien och i delar av Östeuropa. Det finns idag 8 konkurrerande Tissue-maskintillverkare i världen. I Kina väntas tillväxten för Tissue, mjukpapper, ligga på ca 9 procent de närmaste åren.
Christen Grönvold-Hansen, Voith Paper, talade om pappersmaskinmarknaden. Voith Paper har ju ganska nyligen etablerat verksamhet i Karlstad och växer personellt. De representerar en stor koncern idag med ca 37.000 anställda, och det är industri-servicesektorn som växer snabbast. Voith Paper är också duktiga på returfiberprocessen. De har också sin valsserviceverkstad i Lessebo. Voith Paper Skandinavia har ca 70 anställda i Norge och i Sverige.
Avslutningsvis talade Ulf Eliasson, Stora Enso Skoghall om Vätskekartongmarknaden globalt. Han redovisade både hot och möjligheter inom kartong- och förpackningsmarknaden. Fortfarande tar plastindustrin marknadsandelar inom dryckestillverkningen. Kampen är stenhård och Tetra Pak lanserar nu en vätskekartong som innehåller både plast och kartong. För Stora Enso Skoghall är tillväxten det positiva och att de lyckats med arbetet att sänka sina energikostnader i o m Energy 2005.
Det finns en framtidstro inom pappersindustrin i Värmland. Samtidigt måste flera av de värmländska företagen bli bättre på att marknadsföra sig internationellt. Ett sätt kan vara att få draghjälp av dem som redan är etablerade på världsmarknaden.
Den internationella skogsindustrin ställer kravet på förbättrad teknik till lägre kostnader. Produktiviteten skall öka. ”Här i Sverige talar Södra Skogsägarna om att produktiviteten skall öka med 3 procent. Detta för att klara konkurrensen från de sydamerikanska bruken, som arbetar med betydligt lägre kostnader”, sa Per-Åke Färnstrand.