Paper Province

The Paper Province Ek. förening inleder samarbete med Newsdesk

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 16:17 CEST

Paper Province (www.paperprovince.com) är en ekonomisk förening som samordnar och utvecklar samverkan mellan aktörerna i det massa- och pappersteknologiska näringslivet i Värmland, norra Dalsland och Örebro län, med fokus på förpackningsteknologi. Verksamheten inriktas mot marknadsföring, projektutveckling, kompetensförsörjning, tillväxt och utvecklingssamverkan med näringsliv, skolor, universitet och offentlighet - regionalt, nationellt och internationellt.

”Företagen inom pappers- och massaindustrin i vår region besitter en kompetens och kapacitet som är helt unik i världen – ca 250 företag sysselsätter idag drygt 12 500 anställda och är en enormt viktig motor i vår regionala tillväxt”, säger Mats Williams, VD på Paper Province. ”Vi vill naturligtvis bidra till att den regionala tillväxten inom denna sektor stärks ytterligare och då är det viktigt att vi söker nya kanaler och samarbetspartners för att förmedla information om vad som händer i vår region. Därför är samarbetet med Newsdesk ett mycket spännande steg i den processen.”

Newsdesk (www.newsdesk.se) har på kort tid blivit Sveriges ledande förmedlare av pressinformation på Internet – och detta genom att hjälpa journalister och redaktioner att bevaka och få tillgång till den pressinformation de uttryckligen är intresserade av.

”Journalister är innerligt trötta på att bli bombarderade med pressmeddelanden som inte är relevanta eller intressanta för dem – därför hjälper vi idag drygt 4 000 svenska journalister och redaktioner med en helt skräddarsydd och personligt anpassad bevakning av nyhetstips och pressinformation från över 2 500 svenska företag, organisationer och myndigheter”, förklarar Christian Spowe på Newsdesk.

”För Newsdesk innebär samarbetet med Paper Province en möjlighet att kraftigt förbättra servicen för de många journalister och redaktioner som aktivt bevakar det som händer i denna högintressanta tillväxtsektor. Dessutom kommer vi att kunna hjälpa företagen i regionen att förmedla sin pressinformation på ett kostnadseffektivt sätt och med mycket hög precision.”

Samarbetsavtalet med Newsdesk innebär bland annat att Paper Provinces medlemsföretag erbjuds särskilt förmånliga villkor för att nyttja Newsdesks tjänster för förmedling av pressinformation.

”Alla medlemsföretagen i Paper Province får kostnadsfritt testa våra tjänster under en begränsad tid – därefter erbjuder vi särskilt förmånliga villkor för de som vill fortsätta att förmedla pressinformation till landets journalister och redaktioner med hjälp av våra tjänster”, förklarar Christian Spowe.


För mer information, kontakta Kjell Lagerström, informationsansvarig på Paper Province, på 054- 17 7946 eller 070-328 33 68, e-post: k.lagerstrom@paperprovince.com