Paper Province

The Paper Province ett kluster i världsklass

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 17:30 CEST

The Paper Province är ett kluster i världsklass. Det står klart sedan European Cluster Observatory offentliggjort den första listan över de allra bästa Europeiska klustren. Listan presenterades under torsdagen på den Europeiska klusterkonferensen i Bryssel. Samtidigt kom besked om att Region Värmland investerar 6,5 miljoner kronor i The Paper Province fortsatta utveckling.

- Att The Paper Province nu rankas som ett kluster i världsklass är naturligtvis jättekul! Det visar att det arbete och engagemang som våra medlemsföretag, Region Värmland, Karlstads universitet, kommuner och andra offentliga aktörer bidrar till i The Paper Province ger resultat, säger Mats Williams, vd på The Paper Province.

European Cluster Observatory har tidigare listat de bästa Europeiska klustren. Nu har man vässat urvalskriterierna för att identifiera de Europeiska kluster som tillhör det internationella toppskiktet. Och det gör alltså The Paper Province. På listan finns även fem andra svenska kluster i Stockholm, Västsverige och mellersta Norrland.

European Cluster Observatory, som arbetar på uppdrag av Europeiska kommissionen, kartlägger och analyserar europeiska kluster och ger råd om hur kluster kan användas för regional tillväxt och utveckling.

Region Värmland investerar 6,5 miljoner kronor
Att innovativa kluster är ett kraftfullt verktyg för regional utveckling är ingen nyhet i Värmland. Det märks bland annat på den stora uppslutning från näringsliv, universitet och det offentliga som finns kring The Paper Province. En uppslutning som nu blir ännu större och starkare.

De kommande tre åren investerar Region Värmland 6,5 miljoner kronor i The Paper Province arbete att utveckla en hållbar innovationsprocess som stödjer den fortsatta utvecklingen av tillväxtplattformarna inom The Paper Province, och som samtidigt stärker klustrets globala attraktions- och konkurrenskraft.

- Region Värmlands besked om ett långsiktigt engagemang är självklart mycket glädjande! Det förbättrar våra möjligheter att utveckla och förbättra verksamheten så att The Paper Province även i framtiden kan vara ett kluster i världsklass, säger Mats Williams.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Williams, vd, The Paper Province, tfn: 070-627 49 42

The Paper Province är ett ledande kluster för samverkan mellan aktörerna inom pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd. Ingen annanstans finns så mycket kompetens samlad inom massa- och pappersindustrin som här. The Paper Province består idag av ett 90-tal medlemsföretag och rankas som ett av Europas mest innovativa kluster. www.paperprovince.com