Paper Province

THE PAPER PROVINCE HJÄLPER SMÅFÖRETAG HITTA INTERNATIONELLA SAMARBETSPARTNERS

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2013 09:42 CEST

Tillväxtverket har beviljat The Paper Province 500.000 kronor för att driva ett internationellt utvecklingsprojekt tillsammans med två andra skogsindustriella kluster i Norge och Finland. Projektet heter ”More Innovation From SME With Inter-cluster Strategy And RDI Projects” och startade den 1 juli. Det går bl a ut på att ta fram en gemensam klusterstrategi för att ytterligare stärka regionerna, samt att hjälpa små- och medelstora företag med att hitta nya samarbetspartners i de olika klustren.

– Små och medelstora företag i skogsindustrin är ofta mycket specialiserade underleverantörer till några få större industrier. Det gör dem sårbara och hämmar deras tillväxtpotential. I takt med att systemen och produkterna blir mer komplexa blir också utvecklingen av ny teknologi beroende av experter och det är något som småföretagen endast kan få tillgång till genom att ingå i större utvecklingsprojekt med många partners. Det här projektet kan hjälpa de mindre företagen både att hitta samarbetspartners så att de kan utveckla mer avancerade produkter och bredda sin marknad, säger Magnus Persson, projektledare på The Paper Province.

Projektet går också ut på att identifiera och kartlägga de tre regionernas styrkor och svagheter ur ett innovationsperspektiv, samt internationellt kunskapsutbyte och nätverkande över gränserna.

Projektet drivs av klustren The Paper Province tillsammans med Tretorget i Norge och Bioenergy Centre of JAMK University of Applied Sciences i Finland.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Persson, Projektledare | 070-342 79 41 | m.persson@paperprovince.com

The Paper Province är ett kluster för pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd. Klusterorganisationen ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag, från globala giganter till lokala underleverantörer. Genom samverkan utvecklas och förbättras medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft. Externa mätningar visar att The Paper Province arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.