Paper Province

THE PAPER PROVINCE NYHETSBREV #4 2013

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2013 10:56 CEST

SIFFROR ATT VARA STOLT ÖVER

Visste du att medlemsföretagen i The Paper Province endast står för en knapp procent av aktiebolagen i Värmland? Vi är inte många, men vi sysselsätter hela 12% av länets arbetskraft och genererar 19,3% av den regionala omsättningen och 18,6% av regionens förädlingsvärde

Den här veckan har vi många positiva nyheter att rapportera. Nya medlemmar, näringslivsmedaljer, välbesökt Hotspot-mässa på Karlstads universitet, besök av Wallenberg Wood Science Center och en tävling i pappersåtervinning.

Mycket nöje!

Fem nya medlemmar i The Paper Province

Den senaste tiden har fem företag sökt och beviljats medlemskap i The Paper Province. I förra veckan godkände styrelsen ansökningar från Intergraph och Arvika Montage AB, och vid förra styrelsemötet godkändes Luminé, Prevas och Lining Nordic Korrosionsskydd AB.
Vi vill därför säga varmt välkommen till alla våra fem nya medlemsföretag.

95,4% energisnålare

Luminé är ny medlem i The Paper Province. Företaget erbjuder LED-belysning till industrier. Deras armaturer sparar 95,4% energi jämfört med vanliga lysrörsarmaturer.

Läs mer Luminé på vår webbplats…

Snabbare, billigare, bättre

Prevas är ett annat nytt medlemsföretag. De utvecklar automations- och IT-lösningar till tillverkande industrier.

Läs mer om Prevas på vår webbplats…

Klusterlunch om hur du påverkar andras beslut

Det finns forskning som visar att servitörer som muntligt upprepar vår beställning får upp till 70 procent mer i dricks jämfört med om beställningen endast upprepas med ett “okej”. Och inte nog med att vi anser oss få smärtlindring av helt verkningslösa sockerpiller, de påstått dyraste sockerpillren är bevisligen ännu mer effektiva.

Hur kommer det sig att vi är så här lättpåverkade? Vilka underliggande mekanismer ruvar på en förklaring?

Följ med Tobias Otterbring (foto: Maria Obed) på en resa i beslutsfattandets psykologi. Få insikt i hur lättpåverkade vi är och hur du kan påverka andra månniskors beslut!

Läs mer och anmäl dig här…

Boka Värmlandskontoret i Oslo genom TPP

Nu har Värmlandskontoret på Karl Johans Gate 5 i Oslo öppnat. Det kan du använda för möten och evenemang som stärker samarbetet mellan företag och organisationer i Värmland och Norge.

Läs mer och boka Värmlandskontoret här…

Välbesökt Hotspot

Onsdag 10/4 arrangerades Karlstads universitets arbetsmarknadsmässa, Hotspot. Över 90 företag deltog under årets event och dagen var fylld med ambitiösa studenter som ville skapa sig en kontakt med företag och organisationer både för examensjobb och framtida arbete. Hotspot kan beskrivas som en arena där både näringsliv och studenter kan utbyta erfarenheter inför framtiden.

Från The Paper Province deltog Stora Enso, BillerudKorsnäs, Sweco, Cowi, ÅF, Nordic Paper, Somas, Semcon, Metso, Prevas, Citec, Rejlers och Etteplan.

Här kan du se bilder från mässan…

Peter Hägg fick näringslivsmedalj

Peter Hägg, ägare av företaget Somas, och styrelseledamot i The Paper Province, tilldelades förra veckan Kungliga Patriotiska Sällskapets Näringslivsmedalj för enastående entreprenörsskap. Medaljen överlämnades av Princessan Desirée.

Läs mer på vår webbplats…

Besök av Wallenberg Wood Science Center

Wallenberg Wood Science Center är Chalmers och KTH:s gemensamma forskningscenter som fokuserar på forskning kring nya material från skogsråvara. Varje år arrangerar centret en vinterskola med sina doktorander, och i år besökte vinterskolan Karlstad och Sunne. Sammanlagt var det 25 doktorander som besökte The Paper Province, The Packaging Greenhouse och Stora Enso Skoghalls Bruk. 

Läs mer om besöket…

Anmäl dig till European Paper Recycling Award

Europa är världsledande på pappersåtervinning. Idag återvinner vi 70,4 procent av allt papper. För att vi ska kunna bli ännu bättre arrangerar European Recovered Paper Council varje år en tävling som belönar den innovation eller det projekt som mest ökar återvinningen av papper.
Har du en sådan innovation, eller driver du ett sådant projekt? Tveka i så fall inte på att anmäla den/det till European Paper Recycling Award.

Läs mer om tävlingen här…

Delta i PulPaper 2014 med The Paper Province

Nästa upplaga av Pulpaper arrangeras den 3-5 juni på Finlands mässcentrum i Helsingfors. The Paper Province har fått erbjudande om att köpa en monter där våra medlemsföretag kan stå samlat, och därför vill vi redan nu undersöka hur stort intresset är för att delta till självkostnadspris.

Läs mer och anmäl ditt intresse här…

Kalendarie

2013-05-03 Klusterlunch om hur du påverkar andras beslut
2013-04-18 - 2013-05-05 Seminarie om hur du lyckas med automationsprojekt
2014-06-03 - 2014-06-05 PulPaper, Helsingfors 

Aktuella utbildningar

2013-04-23 Processoptimering genom reglertrimning
2013-05-13 Pappers/kartongteknik, grund
2013-05-22 Kemisk Massateknik, grund
2013-05-27 Integrerat ledarskap, steg 2
2013-06-03 Grundläggande chefs- & ledarskap, steg 1

Platsannonser

Lärling, konstruktion - Metso Paper Sweden AB


Copyright©  The Paper Province | Axel Johnssons väg 6 | SE-652 21 | Karlstad, Sweden

The Paper Province är ett kluster för pappers- och massaindustrin i Värmland med omnejd. Klusterorganisationen ägs och drivs av ett hundratal medlemsföretag, från globala giganter till lokala underleverantörer. Genom samverkan utvecklas och förbättras medlemsföretagens och regionens konkurrenskraft. Externa mätningar visar att The Paper Province arbete leder till nya produkter och tjänster, ökad försäljning och fler jobb.