Paper Province

The Paper Province startar –”Miljömötet för skogsindustrin 2006” den 31 maj – 1 juni 2006 i Karlstad.

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 18:52 CEST

Miljömötet för skogsindustrin är till för dig inom branschen
som arbetar med miljöfrågorna inom skogsindustrin, leverantörer, lagstiftare, granskare, miljörevisorer och andra personer som har kopplingar till miljöfrågorna i branschen. Formatet för mötet ger möjlighet till kunskapsöverföring i seminarieform liksom kunskapsöverföring genom möten mellan personer i branschen. Det är viktigt att betona att det är ett seminarium för, av och till svensk skogsindustri.
Avsikten med miljömötet är att skapa ett forum/en mötesplats där miljöprojekt inom skogsindustrin behandlas, kunskap om miljölagstiftningen förmedlas och omvärldens syn på industrins arbete speglas.

Miljömötet för skogsindustrin 2006 genomförs i Karlstad den 31maj - 1 juni. Programmet formas kring temaområden Luft, Mark, Vatten och Regelverket. Årets program speglar samtliga områden med tyngdpunkt på Vattenområdet. Här följer ett axplock ur seminariets innehåll:
- Viktiga miljöfrågor ur ett myndighetsperspektiv. Erik Nyström, Naturvårdsverket.
- Statusrapport om den nya svenska vattenförvaltningen, Björn Sjöberg, Vattenmyndigheten i Göteborg
- Hur arbetar Skogsindustriernas Miljö- och Energikommitté? Christina Molde Wiklund, Skogsindustrierna
- Aktuella tillståndsfrågor inom branschen. Ulrik Johansson, Stora Enso
Vattendirektivet - modellering som en metod att belysa konsekvenser av utsläpp. Caroline Grotell, Magnus Karlsson och Mikael Malmeus, ÅF Process
- Askåterföring. Jan-Erik Hedberg, Södra
- Modern biorening i luftad damm. Ingrid Engström, Stora Enso Skoghalls bruk
- Deponitäckning. Pär Elander, Envipro
- Utveckling inom restproduktshantering. Hans Andersson, Econova
- Aktuella reningstekniker för biobränslepannor. Anna-Karin Hjalmarsson, ÅF

Under kvällen den 31 maj arrangeras en middag för
deltagarna på Elite Stadshotellet i Karlstad för att skapa en atmosfär för ”mingel” och möjlighet till träffar mellan deltagarna.

Dag två besöker vi Billerud Gruvöns bruk, ett besök på Sveriges just nu modernaste reningsanläggning för avloppsvatten. Anläggningen är en förutsättning för att bruket i framtiden ska kunna öka produktionen. Investeringen på MSEK 247 innebär att Gruvön sänker utsläppen kraftigt. Olika mikroorganismer i anläggningen bryter ner föroreningar i avloppsvattnet och sänker därigenom utsläppen. Billeruds bedömning är att utsläppen av syreförbrukande ämnen, COD, kommer att sänkas med cirka 30 procent. Motsvarande uppskattning för utsläppen av närsalter, fosfor- och kväveföreningar, är en minskning med minst 30 procent.

Miljömötet är ett Paper Province arrangemang som organiseras med hjälp av ett programråd som består av Kjell Kumlin, Stora Enso Skoghalls bruk, Hans Norrström ÅF-process, Kenneth Collander Stora Enso Environment, Carl Zotterman The Packaging Greenhouse och Mats Williams The Paper Province


The Paper Province är en ekonomisk förening inom massa- och pappersklustret i Värmland, Norra Dalsland och Örebro län. Idag är vi 53 företag med ca 7.500 anställda som samverkar, allt från lokala leverantörer till globala giganter. Vill du veta mer om oss? Kontakta: Kjell Lagerström, tel. 054-17 79 46 eller VD Mats Williams, tel. 054-17 79 42 eller besök vår webbsida: www.paperprovince.com


The Paper Province Ek. Förening

Kjell Lagerström (Information och marknadsföring)
Tel. 054-17 79 46
Mobil 070-328 33 68
k.lagerstrom@paperprovince.com

Mats Williams (VD)
Tel. 054-17 79 42
Mobil 070-627 49 42
m.williams@paperprovince.com