Paper Province

The Paper Province, The Packaging Greenhouse och Teknikcollege höll frukostmöte i samband med SPCI`s höstmöte

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 14:04 CET

Under Temat: ”Kompetensutveckling” lockades nästan 150 deltagare till ett frukostmöte
på Carlstads Conference Centre i samband med SPCI´s höstmöte.

Mats Williams, VD för The Paper Province Ek. För. inledde frukostmötet och berättade att en av
hörnstenarna i The Paper Province verksamhet är Kompetensförsörjning, med ett syfte att
säkra arbetskraftsförsörjningen hos våra medlemsföretag. Detta börjar redan i samarbetet med
förskolan – Teknikklubben Lusten (Science Centre) på Värmlands Museum, skola – natur och
teknikämnen, gymnasieskolan - Karlstads Teknikcenter (KTC) - inom ramen för konstruktörsutbildningarna
på KY-nivå (Kvalificerad Yrkesutbildning) – elektronik, maskinkonstruktion,
kemi/processteknik och nu också Plant Design, och planerna för att utöka KTC med ett
Processtekniskt Center, och slutligen till Karlstads universitet – civilingenjörsutbildningar /
forskning mot: skog, miljö och material.

Erbjudandet till deltagarna på frukostmötet var ”Helhetslösningar i behovsstyrda utbildningar”.
The Paper Province egna KOMPETENSCENTRUM är nu en fullgod affärspartner och bygger
på företagens behov av kompetensutveckling och eget aktivt deltagande. Utbildningarna står för
kvalitet och kostnadseffektivitet, och numera är The Paper Province KOMPETENSCENTRUM
en självklar partner i såväl framtagandet som genomförandet av utbildningar för de anställda i
pappers- och massabranschen.
Exempel på utbildningar: Att utveckla sin kommunikations- och presentationsförmåga,
Branschspecifikt och kundanpassat, Heta arbeten, Riskanalyser, Svåra samtal, Internrevision,
Data / IT, Ekonomi / Juridik, Språk, Projekt och Ledarskap. I dagsläget finns det ett 35 – tal
aktiva kurser.

Tillsammans med idag 60 medlemsföretag arbetar The Paper Province för regionens
möjligheter att utvecklas, genom aktiviteter inom Marknadsföring, Kompetensförsörjning,
Projektutveckling och Tillväxt / Utveckling. Genom Paper Province-klustret, som omfattar såväl
globala giganter som lokala leverantörer utvecklas former för samverkan för ”global
konkurrenskraft”. I samverkan med framsynta politiker och tjänstemän i Karlstad, Hammarö,
Forshaga och Grums kommuner, Karlstads universitet, Region Värmland och Länsstyrelsen i
Värmlands län kallar vi det för – Global Värmländsk Växtkraft i praktiken!
Läs mer på: www.paperprovince.com/kompetenscentrum

The Packaging Greenhouse AB
Carl Zotterman, VD för The Packaging Greenhouse AB (helägt dotterföretag till The Paper
Province) berättade att The Packaging Greenhouse (TPG) är ett kvalificerat alternativ inom
området ”Pappers- och Processteknik”, och ett ledande företag verksamt inom forskning,
utveckling och teknologi med fokus på fiberbaserade förpackningsmaterial. Tillsammans med
utbildningsprogram för kompetensutveckling erbjuder de sina kunder att utveckla, utvärdera och
demonstrera sina produkter. Deras tjänster är baserade på stor kunskap kring pappers- och
tillverkningsprocessen och slutanvändningen av fiberbaserade material. Som lärare används
några av branschens ledande specialister inom respektive område – ger en kvalitetssäkring av
innehållet. Genom TPG´s utbildningsprogram fokuserar man på: Styrning mot kundkrav,
Enhetlighet mellan skiftlag, Lära av organisationen – utnyttjande av befintlig kompetens inom
företaget.
Exempel på program- och utbildningsmål: Maskinförarutbildning i fyra steg, Grundkurs i
pappersteknik och papperstillverkning (spec. kartong, kraftpapper), Fördjupningskurs i
banmekanik, Grundkurs i massateknik, Fördjupningskurs i pappersmaskinens våtände med
försök på pilotmaskin.
Läs mer på: www.thepackaginggreenhouse.com

Värmland får bli Teknikcollege!
Elsa Lagström, Projekt ansvarig för Teknikcollege i Värmland berättade att ansökan om att få
starta Teknikcollege i Värmland nu har godkänts av Industrikommittén. Som ett av de första
godkända Teknikcollege i Sverige välkomnas Industrikommitténs certifikat. Det som skiljer
Teknikcollege från traditionella skolreformer är att initiativet till konceptet kommer från
arbetslivet. En konkurrenskraftig svensk industri ställer krav på ständig utveckling och förnyelse.
Tillgången på kompetens för dagens och framtidens behov av personal är nyckeln till en hållbar
utveckling för svensk industri. Teknikcollege innebär ett starkt nätverksarbete mellan
utbildningsanordnare, kommuner och företag där man arbetar tillsammans. Nätverket ska
fungera som en gemensam utbildningsarena i samverkan mellan skola och arbetsliv. Man
kommer att genomföra kvalificerad yrkesinriktad teknikutbildning både på gymnasial och
eftergymnasial nivå. Undervisningen ska bygga på integration mellan praktiska och teoretiska
ämnen. Här kommer att behövas ”praktiska teoretiker” och ”teoretiska praktiker”!
Läs mer på: www.teknikcollege.se

Bilden, från vänster: Carl Zotterman, VD, The Packaging Greenhouse AB, Elsa Lagström, Projektledare Teknikcollege Värmland och Mats Williams, VD, The Paper Province Ek. För.

Text och foto:
/ Kjell Lagerström
The Paper Province Ek. För.
Tel. 054-17 79 46, k.lagerstrom@paperprovince.com