AB Better Business World Wide

The Smiling Report 2018: Förvänta dig många leenden i påsk!

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2018 10:21 CEST

Nu har resultatet från den världsomfattande rapporten The Smiling Report lanserats. För 14:e året i rad sammanställer Better Business World Wide data från mystery shoppingföretag i Asien, Europa, Nord- och Sydamerika i The Smiling Report. Rapporten innehåller kundservicedata från ett stort antal branscher, insamlade av mystery shoppers hos professionella mystery shoppingföretag över hela världen. Samtliga deltagande företag är medlemmar i den världsomfattande branschorganisationen MSPA.

Rapporten för 2018 ger en sammanfattning av mer än 1 miljon svar på frågor som fokuserar på kategorierna Smile (leenden), Greeting (hälsningar) och Add-on (merförsäljningsförslag) i 50 länder under 2017.

Totalt fick 82% av kunderna ett leende, 86% fick en hälsning, medan endast 52% fick ett merförsäljningsförslag. Det innebär att den aggregerade poängen för leenden har ökat med över +3 och hälsningar med +5 jämfört med föregående år. Merförsäljningsdata har historiskt sett fått ett lägre poäng än Smile and Greeting, men har bibehållit en stadig ökning sedan den första Smilingrapporten publicerades i 2004. Men det finns fortfarande stora skillnader mellan kontinenter, länder och branscher.


Leende

För första året toppar Storbritannien med 94%, precis före Grekland, Puerto Rico och Ryssland med 93%. Högst poäng i Asien fick Hong Kong med 66% och längst ner på listan över leende länder finner vi Pakistan med endast 19%.

Den största ökningen har varit i Lettland, med +28 till 91% och den största minskningen har varit i Danmark, med -23 till 66%.

Högsta poängen för leenden uppmättes inom industrierna Fritid, offentlig sektor och Hälsa och Skönhet med 88%, medan den lägsta (liksom tidigare år) var transportbranschen med 76%. Däremot innebar det en ökning med +18 jämfört med 2016 och +33 jämfört med 2015, så denna bransch har verkligen gjort en stor vinst i relativa termer.


Hälsning

I Tjeckien fick 95% av kunderna en hälsning, följt av Ungern och Slovakien på 94%. Det bästa landet i Amerika var Peru med 89% och det bästa i Asien var Pakistan med 79%. Lägsta resultat för hälsningar fick Marocko med 48%.

Flera europeiska länder har minskat sina hälsningsresultat, i synnerhet Tyskland med -18 till 68%, Danmark med -16 till 76% och Lettland med -15 till 79%.

Sydamerika var den mest framgångsrika kontinenten med 91% och Afrika den lägsta med 48%. Offentlig sektor var återigen den bransch som fått högsta poäng för hälsning med 96%. Hälsa & Skönhet har ökat med +16 till 90%. Transport- och Besöksnäring (Hospitality) hade lägst poäng med 83%.


Merförsäljning

Sedan Smilingrapporten startade 2004 har merförsäljningen alltid fått den lägsta poängen i jämförelse med leende och hälsning. Medelvärdet i år var 52% vilket var -6 lägre än föregående år. Ryssland gjorde det högsta resultatet med 79% följt av Polen med 69% och längst ner på listan hittar vi Grekland med 25% och Frankrike med 28%.

Den största förbättringen gjordes av Spanien med +21 till 65% och Lettland +19 till 66%, medan Tyskland var det land som såg deras poäng minska mest, med -17 till 32%.

Högst poäng för merförsäljningsförslag fick bilindustrin med 76%, vilket är en ökning med +26 jämfört mot föregående år. Lägsta siffran fick Offentlig sektor med 28%, vilket är -25 jämfört med föregående år. Retail gjorde 50% och Leisure gjorde 51%.


Sverige fortsatt på 10 i topp gällande merförsäljning

För Sverige i år är siffrorna: leenden 87%, hälsning 86% och merförsäljningsförslag 62%, vilket visar en liten försämring för hälsningar och merförsäljningsförslag som förra året låg på 88% respektive 66%. Däremot är Sverige kvar på 10 i topp vad gäller merförsäljningsförslag. 2014 var siffran så låg som 33 % och vi har under några år legat i botten av listan, så det är glädjande att vi fortfarande visar god vilja att erbjuda kunder ytterligare service genom merförsäljning.

The Smiling Report används av näringsliv, media, studenter och myndigheter över hela världen.


Copyright och frivilligt bidrag

All användning av data från The Smiling Report, digitalt eller tryckt, är tillåten under förutsättning att det anges att rapporten är sammanställd av Better Business World Wide. Vi samarbetar med och stöttar Operation Smile och ser gärna att ni istället för att betala för rapporten ger ett frivilligt bidrag till organisationen.

Är du intresserad av att veta mer? Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på www.smilingreport.com. För frågor kontakta gärna Veronica Boxberg Karlsson på veronica@betterbusiness.se eller +46 8 5118 5111.

AB Better Business World Wide startades 1995 av Veronica Boxberg Karlsson. Företaget genomför mystery shoppinguppdrag i alla branscher, över hela världen. Företaget har idag 21 anställda på kontoret samt över 60 000 mystery shoppers världen över.

För mer information om AB Better Business World Wide eller om Mystery Shopping som metod, kontakta oss gärna annika@betterbusiness.se.