Theducation

Theducation förvärvar Sälj & Marknadshögskolan

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 12:02 CEST

Theducation AB förvärvar Sälj & Marknadshögskolan AB från Mercuri International Sverige AB och tecknar samtidigt ett samarbetsavtal med Mercuri International. Avtalet garanterar att utbildningen fortsatt håller den höga kvalitet och inriktning som har lett till att Sälj & Marknadshögskolan idag erbjuder en av Sveriges mest attraktiva utbildningar inom yrkeshögskolan.

Totalt utbildas varje år 600 studenter på Sälj & Marknadshögskolan. Verksamheten har bedrivits framgångsrikt i samarbete med näringslivet sedan 1996 och har etablerat en stark position på marknaden för blivande säljare och marknadsförare. Av studenterna som går ut Sälj & Marknadshögskolan har 90 procent arbete i snar anslutning till examen.

– Nu lämnar de stora årskullarna gymnasiet. Att hitta rätt arbete och rätt utbildning för dem är en stor och viktig uppgift där yrkeshögskolan kommer att vara en betydande del av lösningen. Sälj & Marknadshögskolans unika profil tillsammans med Theducation kunskap inom utbildningsmarknaden kommer att skapa förutsättningar för att ytterligare utveckla utbildningen säger Johan Wewel, vice VD på Theducation AB och ansvarig för vuxenutbildning inom koncernen.

Ny VD för Sälj- och Marknadshögskolan är Anders Örnell (bild ovan). Anders har akademisk examen från Linköpings universitet, han har tidigare erfarenhet av att leda organisationer både som VD och som marknadschef inom bland annat Måldata, Allegro Informationssystem och RKS. Anders har arbetat med Theducation AB sedan 2007 och har framgångsrikt utvecklat koncernens vuxenutbildning mot ett ökat fokus på företagande, försäljning och entreprenörskap.

– Det är mycket positivt att Theducation, med sin djupa kunskap inom både vuxenutbildning och gymnasium utvecklar verksamheten vidare. Detta i kombination med Mercuri International kompetens inom marknadsföring och försäljning mot företag på en global marknad skapar bästa möjliga förutsättningar för skolans studenter och lärare, säger Susanne Lithander, VD för Mercuri International.

För mer information kontakta Johan Wewel på johan.wewel@theducation.se eller 070-623 37 14

Theducation är en långsiktig och målinriktad aktör inom utbildning och skola. Med goda lärare, modern teknik och ny forskning kring lärandets villkor ger Theducation studenter, elever och deltagare de bästa förutsättningarna att lyckas i sina ambitioner.

Theducation är en koncern bestående av flera utbildningsbolag, Theducation AB, InfoKomp AB, Modina Kompetens AB samt Sälj & Marknadshögskolan AB. Tillsammans arbetar bolagen med vuxenutbildning i närmare 60 kommuner, erbjuder utbildningar inom yrkeshögskolan, arbetsmarknadsutbildningar, individuella programmet, SFI, driver fristående gymnasieskolor från Malmö till Stockholm, har landets största utbud av distansutbildningar samt utvecklar utbildningar för högskola och universitet.