Stockholms stad

Therese Carlborg (M) invigde ny förskola i unik historisk miljö på Östermalm

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 18:51 CEST

På fredag den 5 okt invigdes en ny kommunal förskola på Östermalm. Adressen är Styrmansgatan 26 i kvarteret Krubban bakom Historiska museet - en alldeles speciell historisk miljö som nu har renoverats för att ge de bästa förutsättningarna för en modern förskolepedagogik. Förskolan kommer att bli en av stadens största med 1700 kvadratmeter och plats för upp till 170 barn (inledningsvis ca 150).

- Jag är väldigt glad att äntligen få inviga den här fina förskolan! Här har vi tillsammans med Statens Fastighetsverk fått möjlighet att skapa en förskolemiljö som är både pedagogisk, vacker och spännande, säger Therese Carlborg, ordförande för Östermalms stadsdelsnämnd.

Förskolepedagoger från stadsdelsförvaltningen har fått vara med från början i ombyggnadsarbetet för att skapa bra förutsättningarna för ett modernt arbetssätt. Det speciella med utformningen av lokalerna är att den ger så stora möjligheter till flexibilitet för att möta varje barns individuella behov.

 - Vi kommer både att ha små hemvister och stora allrum, och här finns också utrymmen för rum med ett specialiserat material, berättar Therese.

I Ridhuset kommer de mindre barnen att hålla till och i Exercishuset kommer de äldre 3-6 åringarna vara. Husen kopplas samman av en inglasad gång. Exercishuset (eller Gymnastikhuset som man säger på förskolan för att det ska bli lättare för barnen att uttala) består av två våningar med en matsal och kapprum för alla barn på nedre våningen. Övervåningens rum kommer att ha olika ämnesinriktningar som t ex språk och matematik. En fördel med det är att barnen inte behöver avbyta sitt arbete och plocka undan när det t ex är dags för lunch, utan man kan lätt ta vid där man slutade och därmed göra större projekt över längre tid.

- Det är spännande att se hur moderna arbetssätt och nya idéer tillsammans med förskolans nya utformning  gör det möjligt att bedriva verksamheten i smågrupper som delar på förskolans alla resurser. Här kommer vi kunna ha ett både djupare och bredare material för barnen än på en mindre förskola. Samma sak gäller personalen - det blir en större flexibilitet i hur man kan organisera arbetet när hela personalgruppen jobbar tätare tillsammans över förskolan, jämfört med det vanliga avdelningstänkandet. T ex kan specialkompetenser som finns i personalgruppen på ett enkelt sätt komma hela förskolan till godo.

För mer information, kontakta:
Therese Carlborg, (M), ordf Östermalms stadsdelsnämnd: 070-737 41 27
Mats Claesson, chef för Barn och Ungdomsavdelningen på Östermalms stadsdelsförvaltning:076-12 10 784
Marlene Gyllenvall, enhetschef Hedvig Eleonora förskolor där Styrmansgatan 26 ingår: 076 -12 10 823


Om fastigheten och området
Förskolan Styrmansgatan 26 är inrymd i två gamla regementshus från 1804, Exercishuset och Ridhuset. De har nu renoverats av ägaren SFV, Statens Fastighetsverk, för att möta de krav som en modern förskoleverksamhet ställer. Exteriört har bara mindre förändringar gjorts, men interiört har planlösningen i de båda byggnaderna förändras till stor del, tillsammans med nya installationer och ytskikt.
Kvarteret Krubban - omgivet av Narvavägen, Storgatan, Styrmansgatan och Linnégatan – är ett statligt byggnadsminne med bebyggelse från i huvudsak tre epoker. Här finns delar av en malmgård från 1600- och 1700-talen, byggnader ursprungligen avsedda för konungens livgarde till häst, uppförda under 1800-talet och Historiska museet som stod färdigt 1943. För Statens Fastighetsverk är förskoleverksamheten en del i visionen att göra det historiskt intressanta kvarteret mer levande och tillgängligt för alla.
Östermalms stadsdelsnämnds investerings- och flyttkostnader för den nya förskolan uppgår till 1,1 miljoner kr

Östermalms stadsdelsförvaltning: Östermalms stadsdelsområde omfattar Östermalm, Hjorthagen, Gärdet och Djurgården. Stadsdelsförvaltningen ansvarar för stora delar av den kommunala servicen i området, tex äldre- och barnomsorg, socialtjänst, ungdomars fritid och parkfrågor. Nyheter: www.stockholm.se/ostermalm. Vi finns även på Twitter, www.twitter.com/ostermalms_sdf och på Facebook: www.facebook.com/ostermalms.Sdf