FORES

Therese Lindström ny chef på Fores program Migration och integration

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2019 08:11 CEST

Tankesmedjan Fores anställer Therese Lindström som ny programchef på Migration och integration. I rollen som chef kommer Therese att ha det huvudsakliga ansvaret för programmets forskning och omvärldsbevakning.

– Migrations- och integrationsfrågan behöver mer av tung analys och mindre av enkla oneliners. Med Therese Lindströms oerhörda erfarenhet är vi väl rustade att ännu bättre bistå alla berörda parter i denna för Sverige helt avgörande framtidsfråga, säger Mattias Goldmann, Fores vd.

Therese har över 20 års erfarenhet inom migrationsområdet. Hon är ett välkänt ansikte på Migrationsverket där hon har varit huvudansvarig för bland annat gränsverksamheten på Arlanda, myndighetens nationella Dublinenhet och senast som sektionschef med ansvar för asylärenden. Therese har även arbetat med frågor avseende skydd av Sveriges säkerhet inom Migrationsverket och på Säkerhetspolisen. Med hennes stora erfarenhet av områdets både praktiska och juridiska sidor blir hon en stor resurs i Fores arbete att bistå svensk politik och diskussion med välgrundade publikationer och policyförslag.

– Samhällsdebatten pendlar mellan att lyfta fram ett enskilt ärende för att spela på känslor eller använda statistik för förhastade slutsatser som stöd för en egen övertygelse. I min roll på Fores kommer jag med envishet att föra in fakta och kunskap i debatten. Vi ska se till att det finns kvalitet i underlag för de beslut som formar samhället, och jag ser fram emot att i min nya roll få arbeta brett med alla som berörs och som vill bidra, säger Therese Lindström.

Nyligen gav Fores program för Migration och integration ut Migrationsinfo för alla: EU-utgåvan för att öka kunskapen kring migration inför EU-valet.

För mer information kring Therese Lindström eller Fores verksamhet, vänligen kontakta:

Therese Lindström, programchef Migration och integration
therese.lindstrom@fores.se


Mattias Goldmann, vd Fores 
mattias.goldmann@fores.se

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se

2030-sekretariatet avser inom uppdraget att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta för att maximera klimatnyttan, hitta gynnsamma modeller för statskassan, och ha ett lika fokus mellan de tre benen som utredningen tar avstamp i: Bilen (fordonsutvecklingen), Bränslet (bränsleutvecklingen) och förändringen i Beteendet. Läs mer på www.2030-sekretariatet.se