Thermia Värmepumpar

Thermia fortsätter sin tillväxt inom värmepumpar

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 14:19 CET

Thermia växer även på marknaden för fastighetsvärmepumpar. Senaste branschstatistiken visar att Thermia ökade försäljningen med 8% i oktober 2011 jämfört med oktober 2010, medan marknaden totalt sett då sjönk med -3%.

Värmepumpar blir ett allt mer intressant alternativ till andra uppvärmningssystem som exempelvis fjärrvärme för bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter. Thermia är vinnaren för kunder på fastighetssidan även sett över ett helt år:

Thermia ökade med 29% under perioden januari-oktober 2010 jämfört med januari-oktober 2011, medan marknaden totalt sett ökade något mindre; 26%
- Det är främst vår modell Robust som ger oss dessa framgångar. Vår tillväxt inom segmentet fastigheter är väldigt glädjande. Men den har bara börjat, spår Mats Larsson, försäljningschef för Thermia Värmepumpar i Sverige.

Energieffektiva systemlösningar, flexibilitet med 9 st värme/kylkretsar, fjärrstyrning, möjlighet att producera rekordbillig komfortkyla och integrerad webbserver är egenskaper som gör Robustserien populär. Thermia fortsätter att förstärka fastighetsavdelningen för att kunna ta emot den kraftigt ökande efterfrågan på systemlösningar med fastighetsvärmepumpen Robust.

Värmepump är ett miljövänligt alternativ till andra uppvärmningssystem, och bidrar till att förbättra miljön genom att kraftigt minska utsläppen av koldioxid. Thermias värmepumpar hämtar kostnadseffektiv energi ur luft, mark och berg. Eftersom dessa energikällor värms av solen är värmepumpar EU-klassificerade som förnybar energikälla.

Thermias värmepumpar tillvaratar den naturliga energi som finns som bergvärme, markvärme, sjövärme och luftvärme; och de kan sänka uppvärmningskostnaden för fastigheter med mer än tre fjärdedelar. Thermia, som ingår i Danfosskoncernen, omsätter drygt 600 Mkr och har omkring 200 anställda. Huvudort för Thermias produktion och utvecklingsarbete är Arvika i Värmland.

Ägaren Danfoss, med huvudkontor i Nordborg, är Danmarks största industrikoncern med en omsättning på 3,64 miljarder EUR och drygt 31 000 anställda. Danfoss är en global koncern med mer än 100 bolag över hela världen.