Thermia Värmepumpar

Thermia vinner allt större del av marknaden

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2011 09:27 CEST

Värmepumpstillverkaren Thermia i Arvika har rejäl fart på försäljningen i Sverige, och utökar sin marknadsandel. Allra störst är framgången inom det viktiga och växande segmentet fastighetsvärmepumpar där Thermia under september ökade sin försäljning hela 30 % mer än marknaden i övrigt, jämfört med september 2010.
Totalt sett utvecklades Thermia försäljning 7 % bättre än marknaden i övrigt under september 2011 jämfört med september 2010.

- Det finns många förklaringar till Thermias positiva marknadsutveckling, berättar Mats Larsson, försäljningschef för Thermia i Sverige. Bland annat har vi sett ett kraftigt ökat intresse för våra värmepumpar ihop med den nya, trådlösa styrenheten Thermia Link. Dessutom har vi fått en enorm efterfrågan på vår nya luft/vattenvärmepump Thermia Atec, sedan den blev bäst-i-test gällande besparing i Energimyndighetens senaste test av luft/vattenvärmepumpar.
Det är framförallt två av Thermias modeller som, tillsammans med Thermia Atec, har bidragit till den kraftiga försäljningsökningen: Thermia Robust – en värmepump med inbyggd webbserver för större fastigheter, samt Diplomat Optimum G2 – en villavärmepump som med sin unika tekniklösning HGW producerar mer och varmare varmvatten än någon annan värmepump på marknaden.
- De ökade marknadsandelarna är glädjande och ytterligare ett starkt bevis på våra produkters attraktionskraft. Vårt internationella R&D-Center här i Arvika utvecklar nya modeller med prestanda som gör att kunderna kan sänka sin energikostnad med ända upp till 85 procent. Det kan innebära en årlig besparing på mer är 25 000 för en vanlig villaägare, säger Mats Larsson, försäljningschef för Thermia i Sverige.

Värmepump är ett miljövänligt alternativ till andra uppvärmningssystem, och bidrar till att förbättra miljön genom att kraftigt minska utsläppen av koldioxid. Thermias värmepumpar hämtar kostnadseffektiv energi direkt ur marken, berggrunden, vattnet eller luften. Eftersom dessa energikällor värms av solen är värmepumpar EU-klassificerade som förnybar energikälla.

För mer information:
- Mats Larsson, försäljningschef Sverige tfn 0570-813 00 alt 070 316 7343, mats.a.larsson@thermia.se
- Magnus Glavmo, VD Thermia Värmepumpar, 0570-813 00, 070 696 6726, magnus.glavmo@thermia.se
Bilder för fri publicering på personer, produkter mm, se: vår hemsida under fliken /press gå ner till Ladda ned och välj därefter kategori.

Thermias värmepumpar tillvaratar den naturliga energi som finns i berg, mark, sjö, vatten och luft; och de kan sänka uppvärmningskostnaden för fastigheter med mer än tre fjärdedelar. Thermia Värmepumpar, som ingår i Danfosskoncernen, omsätter drygt 600 Mkr och har omkring 200 anställda. Huvudort för Thermias produktion och utvecklingsarbete är Arvika i Värmland.
Kortfakta om Thermia och Danfoss:
Läs mer på vår hemsida www.thermia.se
Ägaren Danfoss, med huvudkontor i Nordborg, är Danmarks största industrikoncern med en omsättning på 3,64 miljarder EUR och drygt 31 000 anställda. Danfoss är en global koncern med mer än 100 bolag över hela världen. Läs mer på www.danfoss.com