Kista Science City AB

Thomas Andersson utsedd till ny vd för Stiftelsen Electrum och Kista Science City AB

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 12:09 CET

Thomas Andersson tillträder som vd för Stiftelsen Electrum och Kista Science City AB under mars månad. Thomas kommer närmast från Stockholm stads näringslivsbolag Stockholm Business Region Development (SBRD) där han idag är vice vd.

På SBRD har han ansvarat bland annat för Stockholmsmötet 2012, regionens närvaro på fastighetsmässan Mipim samt Nobelfrukostarna på KTH och Handelshögskolan. Han har också satt igång utvecklingsprojektet Företagsområden i världsklass.

- Att Thomas Andersson tillträder som ny vd känns helt rätt. Han har erfarenhet både från näringsliv och offentlig sektor vilket är en nyckel när man arbetar med utvecklingen utav Kista Science City, beskriver Ulf Wahlberg, ordförande i Stiftelsen Electrum och Vice President Industry and Research Relations, Ericsson AB.

Före SBRD arbetade Thomas Andersson som affärsutvecklingschef Sverige på Veidekke Bostad. Thomas har också en bakgrund från Stockholms stad som biträdande kanslichef på finansroteln bland annat med ansvar för exploaterings- och näringslivsfrågor. Han har jobbat med ICT-, infrastruktur och bostadsfrågor sedan mitten av 1990-talet.

- Att arbeta med att utveckla Sveriges mest dynamiska region Kista Science City känns otroligt spännande men också utmanande. Jag kommer att fokusera på att vidareutveckla samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor som är basen för Kistas framgångar. Attraktion är ett nyckelord och för mig innebär det fler boende, fler restauranger och fler spännande mötesplatser, säger Thomas Andersson.

KSC AB arbetar med att utveckla Kista Science City. Vår uppgift är att förbättra villkoren för de verksamma i regionen genom att verka för givande samarbeten mellan företag, forskning, akademi och staden. Vi samordnar flera av de nätverk, projekt, evenemang och mötesplatser som utgör motorn i Kista Science Citys ekosystem för utveckling och tillväxt. KSC AB arbetar även med att marknadsföra Kista Science City lokalt, regionalt och internationellt.