Justitiedepartementet

Thomas Bodström besöker Kroatien, Bosnien-Hercegovina och Kosovo

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 11:54 CEST

Idag, 3 oktober, besöker justitieminister Thomas Bodström Kroatien för att underteckna ett polissamarbetsavtal mellan Sverige och Kroatien om att underlätta brottsbekämpande myndigheters samarbete i kampen mot grov brottslighet.

Under besöket kommer justitieministern att träffa den kroatiske inrikesministern Ivica Kirin och den kroatiske justitieministern Vesna Skare Ozbolt. Övriga punkter som kommer att diskuteras är allmänna polisfrågor och EU-utvidgningen.

Den 4-5 oktober besöker justitieminister Thomas Bodström Bosnien-Hercegovina och Kosovo.
Besöket i Bosnien-Hercegovina är förlagt till Sarajevo och innefattar bland annat möten med justitieminister Slobodan Kovac och säkerhetsminister Barisa Colak. Under besöket kommer frågor om organiserad brottslighet, polisreformer och EU:s fortsatta engagemang i landet att diskuteras. I Kosovo kommer Thomas Bodström bland annat besöka en polisstation på serbiskt område strax utanför Pristina med multietnisk polisstyrka. På programmet står diskussioner om reformarbetet i Kosovo och framtida internationella engagemang.Kontakt:
Linda Romanus
pressekreterare
08-405 47 22
0705-92 58 17
linda.romanus@justice.ministry.se

Peter Bringle
Departementsråd
08-405 46 25
070-267 84 25