CTT Systems AB

Thomas Cook Airlines, UK beställer Zonal Drying™ System till tre Boeing 757-200 flygplan

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 15:01 CEST

CTT Systems AB har erhållit en order från Thomas Cook Airlines, UK gällande Zonal Drying™ system till tre flygplan av typen B757-200. Systemen skall användas för en utvärdering, vilken kan resultera i en order till hela deras B757-flotta.

”Denna order från Thomas Cook Airlines, UK är baserad på de ekonomiska och operationella fördelarna man får genom att använda Zonal Drying™ systemet. Ordern bekräftar också den ökande medvetenheten om systemet, speciellt hos europeiska charter- och lågpris flygbolag” kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson dagens order. ”Thomas Cook Airlines, UK är också en viktig kund eftersom de har en stor flygplansflotta, särskilt om deras tyska systerbolag Thomas Cook Airlines, Germany (tidigare Condor) inkluderas.”

Genom att eliminera kondensation i flygplanet kommer både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna att minskas på grund av:
- Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten),
- Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion),
- Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen),

Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön.

För ytterligare information:
Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-205901 alt. mobil. 070-665 24 46
eller E-Post: torbjorn.johansson@ctt.se
Eller
Ulf Liljenberg, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB Tel. 08-6602159 alt. mobil. 070-265 49 00
eller E-Post: ulf.liljenberg@ctt.se

Besök även: www.ctt.se

CTT Systems AB (publ) är ett teknikbolag som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån.
CTT: s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta. Företaget har sitt säte i Nyköping och är sedan mars 1999 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Bland CTT:s kunder finns: Lufthansa, KLM, Swiss, Austrian, Sterling, Icelandair, Air Berlin, Transavia, Martinair.