Finansdepartementet

Thomas Franzén leder finanskriskommitté

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 16:25 CET

Finansmarknadsminister Peter Norman har i dag utsett ledamöter till den kommitté som ska göra en översyn av regelverket för hantering av finansiella kriser. Ordförande blir Thomas Franzén, tidigare chef för Riksgäldskontoret.

- Finanskriskommittén ska dra slutsatser av tidigare kriser och hjälpa oss så att vi kan möta nästa. När framtida kriser kommer ska vi vara bättre förberedda och ha skyddsvallarna på plats, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Följande ledamöter har förordnats till finanskriskommittén:
Thomas Franzén (ordf.), tidigare chef för Riksgäldskontoret
Agneta Bäcklund, justitieråd Högsta domstolen
Lars Hörngren, chefsekonom Riksgäldskontoret
Irma Rosenberg, doktor i nationalekonomi, f.d. första vice riksbankschef
Gustaf Sjöberg, docent i juridik vid Stockholms universitet

Kommittén ska utöver ledamöterna bestå av experter och ett sekretariat. Dessa personer kommer att förordnas vid ett senare tillfälle.

Regeringen beslutade den 3 februari 2011 att tillsätta kommittén. För mer information om uppdraget, se länk till tidigare pressmeddelande.

Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare
08-405 13 81
076-107 20 36

Ulrika Söderberg
Rättssakkunnig
08-405 13 38