Svensk Energi

Thomas Korsfeldt leder ny utredning om vattenkraften

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 11:19 CET

Thomas Korsfeldt, tidigare generaldirektör i Statens Energimyndighet, kommer att leda en vattenkraftutredning åt Svensk Energi. Utredningen inleds under senvintern och kommer att bedrivas som en offentlig utredning.

Målsättningen är att i nära dialog med olika intressen arbeta fram ett aktuellt faktamaterial och ge förslag till hur den svenska vattenkraften kan bidra till framtidens hållbara energisystem.
Thomas Korsfeldt leder ny utredning om vattenkraften
Om sitt nya uppdrag säger Thomas Korsfeldt så här:
— Vattenkraft är ett förnybart energislag som under lång tid haft en stor betydelse för vårt lands elförsörjning och därmed möjligheterna att kunna bo och arbeta i hela Sverige. Jag är övertygad om att vattenkraften också i fortsättningen kommer att vara en avgörande förutsättning om vi skall kunna få ett långsiktigt hållbart energisystem med en elproduktion baserad på en ökande andel förnybar energi.
— Det är därför en stimulerande utmaning att försöka hitta lösningar som tillgodoser såväl olika nationella, regionala som lokala intressen. Och som dessutom möjliggör att vattenkraftproduktionen kan bibehållas och utvecklas på ett miljövänligt sätt.
Kjell Jansson, Svensk Energis VD, är glad att Thomas Korsfeldt med sin gedigna bakgrund velat åta sig uppdraget:
— Vi måste få en aktiv diskussion kring hur svensk vattenkraft fortsatt kan utvecklas. Vårt elsystem är i dagsläget till 97-98 procent fritt från utsläpp som förvärrar växthuseffekten. Vårt elsystem är därför ur klimataspekten ett internationellt föredöme. Vi har ett ansvar både mot omvärlden och mot kommande generationer att på bästa sätt utnyttja den resurs som vi har i våra vattendrag.
Kjell Jansson påminner om att vattenkraften i Norden är en reglerresurs för hela Europa. Han avslutar:
— I ett Europa som fortfarande domineras av kol som energikälla är det extra viktigt att diskussionen fortgår hur vi på bästa sätt utnyttjar de resurser vi har. Och dessutom sätter klimatarbetet som den viktigaste frågan.
Vill du veta mer?
Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se.
Kontaktpersoner: Kjell Jansson, Svensk Energis VD, mobilnummer 0705-84 84 81 kjell.jansson@svenskenergi.se, Kalle Karlsson, Svensk Energis kommunikationschef,
mobilnummer 0733-01 73 68 kalle.karlsson@svenskenergi.se

Svensk Energi- Swedenergy - AB
Tel: 08 - 677 25 00
101 53 Stockholm, Besöksadress: Olof Palmes gata 31