Nättidningen Payback / Payback Sverige

Thomas Möller svar till Kvällsposten!

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2014 00:16 CET

Kvällspostens frågeställning till Thomas Möller

Hej Thomas Möller. Lars Klint på Kvällsposten här.

Jag har tagit del av ditt öppna brev, som du skrivit utifrån Magnus Anderssons artikel i gårdagens Kvällsposten/Expressen. Jag undrar om du kan konkretisera med vilka metoder du ska se till att de utpekade tjänstemännen som kränker mc-klubbarnas rättigheter personligen kommer att ställas till svars. Och hur det är tänkt att det ska gå till att med rättsliga medel få slut påkronofogdemyndighetens hybris? Hör gärna av dig eller svara per mejl.

Hälsningar Lars Klint

Thomas Möllers svar till Kvällsposten

Mot bakgrund av artikelns innehåll måste det anses klarlagt att tjänstemän vid kronofogdemyndigheten arbetar efter “en andra agenda” som inte tar någon hänsyn till medborgerliga rättigheter. Det handlar inte om mc-klubbarnas rättigheter utan om de rättigheter som alla medborgare i vårt land har. Rätt till privatliv, skydd av integritet och rätten till föreningsfrihet. Åter, tillbaka till det synsätt som redovisas i artikeln, utgår vi nu ifrån att alla tjänstemän inom kronofogdemyndigheter följer den olagliga agenda som redovisas. Därför kommer negativt beslut följas av en anmälan om tjänstefel. Ifall allmän åklagare inte tänker driva dessa anmälningar vidare kommer så att ske genom enskilda åtal. Vi har nått vägs ände för myndighetstrakasserier. Det är enskilda tjänstemän som fattar besluten, det är enskilda tjänstemän som personligen kommer att dras inför rätta.

Thomas Möller

Länk till Thomas Möllers Öppna Brev till Skatteverket och Kronofogdemyndigheten:
http://www.payback.name/?p=12730

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name