Utbildningsdepartementet

Thomas Östros besöker Kina 15-18 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2003 11:40 CEST

Håkan Carlsson
Pressekreterare
08-405 18 89
0708-56 99 56

Helene Lindstrand
Politiskt sakkunnig
08-405 36 26
070-269 90 97


Utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros leder en
regeringsdelegation till Kina under perioden 15-18 oktober 2003. Thomas
Östros är inbjuden till Kina av den kinesiske forskningsministern, Xu
Guanhua.
På programmet står bland annat överläggningar med forskningsminister Xu
Guanhua kring forskningsfrågor av gemensamt intresse liksom
överläggningar med den kinesiske utbildningsministern, Zhou Ji kring
motsvarande frågor på utbildningsområdet.
Den svenska regeringsdelegationen ska bland annat besöka de kinesiska
motsvarigheterna till Kungl. Vetenskapsakademien och
Ingenjörsvetenskapsakademien samt Tsinghua University. Thomas Östros
håller vidare ett anförande vid ett möte med den svenska
handelskammaren i Peking. I samband med delegationens besök invigs
också det nya svenska kontoret för Sveriges tekniska och vetenskapliga
attaché i Peking.
I den svenska regeringsdelegationen ingår:
Thomas Östros, utbildnings- och forskningsminister
Börje Ljunggren, Sveriges ambassadör i Kina
Sigbrit Franke, universitetskansler
Harriet Wallberg Henriksson, vice generaldirektör Vetenskapsrådet och
tillträdande rektor för Karolinska InstitutetBo Sundqvist, rektor
Uppsala universitetJan-Eric Sundgren, rektor Chalmers tekniska
högskolaLena Torell, VD Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Per Eriksson GD Vinnova
Claes-Göran Borg, VD Rymdbolaget
Håkan Ericsson, forskningsdirektör Ericsson
Gunnar Öqvist, ständige sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien