Utbildningsdepartementet

Thomas Östros deltar vid informellt EU-ministermöte i Rom 11-12 juli

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2003 16:11 CEST

Utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros deltar den 11-12 juli vid EU:s informella ministermöte för frågor som rör forskning, den inre marknaden samt industriområdet.

Vid ministermötet kommer dessa områdens betydelse för att öka Europas konkurrenskraft gentemot övriga världen att diskuteras. En diskussionspunkt på forskningsområdet är hur EU:s mål om att 3 procent av BNP ska satsas på forskning och utveckling ska kunna uppnås till 2010. Detta mål ingår i EU:s så kallade Lissabonstrategi för att göra EU till den mest konkurrenskraftiga och mest kunskapsbaserade ekonomin i världen.

Helene Lindstrand, Politiskt sakkunnig
08-405 36 26 070-269 90 97