Socialdemokraterna

Thomas Östros: Hög tid för regeringen att ta energipolitiska initiativ

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 14:45 CET

I dag tisdag den 13 februari 2007 höll näringsutskottet en utfrågning kring basindustrins elförsörjning och konkurrenssituation. Deltog gjorde representanter för såväl elproducenter, basindustri som fackföreningar och frågorna till näringsminister Maud Olofsson var många. Dock presenterade regeringen inga nya förslag på hur problemen skulle kunna lösas.

– Ännu har regeringen inte presenterat ett enda energipolitiskt initiativ sedan den tillträdde. Men dagens utfrågning i riksdagen visar att det nu är hög tid för regeringen att agera. I vågskålen ligger tiotusentals jobb och åtskilliga miljarder i investeringar. Vi vill reglera elmarknaden hårdare. Ett mycket intressant förslag är att dela upp elmarknaden i två delar, en topplasttjänst där fossilkraft bara sätter priset när efterfrågan är som högst och en baslasttjänst där kärn- och vattenkraft i övrigt skulle bestämma priset. Regeringen måste nu gå vidare och utreda om förslaget är möjligt att genomföra, säger Thomas Östros i en kommentar.

– Det är anmärkningsvärt att Maud Olofsson fullständigt avvisar möjligheterna att genom ägarstyrning av Vattenfall få till stånd långsiktiga och konkurrenskraftiga avtal med basindustrin. Vår uppfattning är att bolaget tvärtom bör kunna erbjuda basindustrin både konkurrenskraftiga elpriser och vara pådrivande i energiomställningen.

- Ett orosmoln för basindustrin är att Maud Olofsson reservationslöst stödjer EU-kommissionens förslag till en ytterligare sammankoppling av Europas elnät. Det vore klokt av regeringen att förena nya elkablar mellan Norden och resten av EU med krav på ökad nationell förnybar elproduktion och energieffektivisering. Att koppla samman dåligt fungerande underskottsmarknader löser inga problem i sig, utan sätter bara ytterligare press på basindustrin, säger Thomas Östros i en kommentar.

För mer information
Joakim Bourelius
Politisk sekreterare
070-5463012
joakim.bourelius@riksdagen.se

Carin Larsson
Pressekreterare
070-6770712
carin.larsson@riksdagen.se

Läs mer om vår politik på http://www.socialdemokraterna.se