Utrikesdepartementet

Thomas Östros möter EU-kommissionär Charlie McCreevy

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 11:45 CEST

Näringsminister Thomas Östros träffar onsdagen den 5 oktober Charlie McCreevy, EU:s kommissionär med ansvar för inre marknaden och tjänster.

McCreevy och Östros deltar båda i Inre Marknadsdagen, en konferens anordnad av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Målgruppen för seminariet är företag och myndigheter och syftet är att informera och diskutera inre marknadens möjligheter för svenska företag.

I anslutning till konferensen har Thomas Östros bilaterala överläggningar med Charlie McCreevy, där bland annat tjänstedirektivet och fri rörlighet för varor ska diskuteras.

En gemensam presskonferens hålls kl. 11.15 på Stockholm City Conference Centre - Norra Latin. Medtag pressleg.Tid och plats:
Gemensam pressträff onsdagen den 5 oktober kl. 11.15.

Stockholm City Conference Center, Norra Latin, rum 357

Medtag pressleg.

Kontakt:
Håkan Carlsson
Pressekreterare
08-405 55 60
0708-67 39 86