Upstream AB

Thomas Rogalin förstärker Upstreams Advisory Board

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 08:56 CEST

Efter dubbel universitetsexamen, Linköping och Seattle, grundade Thomas Rogalin två företag i branscherna för marknadsundersökningar och teletjänster på den nordiska marknaden. Och efter 10 år som entreprenör sålde han sin verksamhet till Teleperformance där han idag är CEO för Norden och styrelseordförande i alla de nordiska bolagen. Hos Upstream kommer Thomas bistå ledningsgruppen i strategiska frågor som rör företagets framtida tillväxt.

"Thomas har lyckats expandera företag i Norden, är en förebild som entreprenör och tillför avgörande kunskap till Upstreams Advisory Board. Upstream har en tydlig vision med ambitiösa tillväxtmål och det är både roligt och hedrande att ha Thomas med på resan.", säger George Brontén, grundare och VD hos Upstream.

"Som en uthållig entreprenör har jag förhoppningsvis mycket användbar erfarenhet när det gäller både strategiska som operativa frågor för Upstream. De är i en intressant fas i utvecklingen och står inför några vägskäl framöver.", säger Thomas Rogalin och fortsätter: "Upstream verkar i en för mig ny bransch och marknad, men har ändå många likheter med vad jag själv upplevt. Ur båda perspektiven känns det därför stimulerande att delta i företagets Advisory Board."

Om Upstream
Upstream hjälper IT-konsulter och IT-avdelningar i Norden att bli mer effektiva och lönsamma. Erbjudandet består av mjukvaror, tjänster och affärskonsultation som utmanar status quo med effektivitet och idérikedom. Företaget är privatägt, grundades 1996 och har sitt säte i Stockholm.
www.upstream.se.