Umeå kommun

​Thorengruppen hyresvärd för hallar

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2018 13:49 CEST

ThorenGruppen AB har antagits som hyresvärd för hyra av fotbollshall och multifunktionsarena inklusive omklädningsrum på Noliaområdet samt övertryckstält på Gammliavallen.

I upphandlingen lämnade Thorengruppen det enda anbudet enligt förfrågningsunderlaget. Hyreskostnaden för lokalerna på Noliaområdet belastar kommunens budget först när lokalerna är färdigbyggda. Det beräknas bli 2020 eller 2021 beroende på hur arbetet med planändring fortlöper. Kommunen kommer att hyra lokalerna på Noliaområdet i 25 år från tillträde.

Tillträde till övertryckstältet på Gammlia planeras bli i december 2018 och livslängden på tältet är beräknad till 15 år. Driftkostnaden är beräknad till 1 mnkr/år.

Prisjämförelse

Hyreskostnad per kvm för fotbollshall, multifunktionsarena och omklädningsutrymmen på Noliaområdet, där den totala förhyrda ytan är 11 521 kvm, blir 976 kr/kvm och år. I det priset ingår även övertryckstält på Gammliavallen, som används sex månader per år.

I ärendet finns en prisjämförelse med Gymnastikens hus och Kampsportens hus, där kommunen hyr totalt 3 515 kvm för 1 479 kr/kvm och år.

– Visst hade det varit bra med flera anbud i konkurrens, men den nämnda jämförelsen ger en vägledning om villkoren för Noliahallarna, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Villkor utan planändring

Om planändring på Nolia inte vinner laga kraft inom fem år kommer hyran för övertryckstältet att bli 233:-/kvm och år från år 6 till år 15 (10 år), och ingen hyra tas ut de första fem åren.

Vänsterpartiet yrkade i arbetsutskottet avslag till att anta Thorengruppen.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.seUmeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.