East Capital

THORVALD STOLTENBERG TAR PLATS I EAST CAPITALS INVESTERINGSKOMMITTÉ

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:43 CET

East Capital Asset Management har valt in Thorvald Stoltenberg, Norges före detta utrikes- och försvarsminister och FN:s speciella utsände i före detta Jugoslavien, i företagets investeringskommitté. East Capitals Investeringskommitté gör prognoser för hur den politiska och ekonomiska utvecklingen i Östeuropa förväntas bli de kommande 12 - 18 månaderna. Genom sin expertkunskap stöder gruppen fondförvaltarna med politisk och ekonomisk analys om länderna som East Capital investerar i.

Tillsammans med Sveriges f.d. ambassadör i Ryssland Örjan Berner och Baltikumexperten och Riksbankens f.d. chef Bengt Dennis kommer Thorvald Stoltenberg att delta aktivt i kommitténs verksamhet. Thorvald Stoltenberg har tack vare sin långa tid i Balkan stor kunskap och intresse för regionen och har under tidens lopp byggt upp ett omfattande kontaktnät. "Jag ser fram emot att arbeta med East Capital, inte minst för företagets viktiga bidrag till Balkanregionens utveckling", säger Thorvald Stoltenberg.

"Vår Investeringskommitté är ett väldigt värdefullt komplement till vår investeringsstrategi och med Thorvald Stoltenberg i gruppen kommer kommitténs arbete att kunna skapa ännu större mervärde. Thorvalds långa erfarenhet och stora kontaktnät kommer att hjälpa vårt arbete i regionen", säger Peter Elam Håkansson, styrelseordförande i East Capital.

Fakta om Thorvald Stoltenberg
Thorvald Stoltenberg kom första gången till Balkan 1961 som Norges Chargé d'Affaires i Jugoslavien. Efter att ha återvänt till Norge 1964 arbetade han för flertalet norska socialdemokratiska regeringar, bland annat som utrikes- och försvarsminister. Under kriget på Balkan utsågs han till FN:s generalsekreterares speciella utsände i före detta Jugoslavien och till styrelseordförande i FN:s Steering Committee of the International Conference on the Former Yugoslavia. Under åren 1989 - 1991 arbetade han för FN:s flyktingorgan och sedan 1998 är han president för norska Röda Korset.

Fakta om East Capital
East Capital är en ledande kapital- och fondförvaltare som specialiserar sig på finans- marknaderna i Östeuropa. Bolaget förvaltar aktivt 34 miljarder kronor, och baserar sin investeringsstrategi på en djup kunskap om marknaderna, fundamental analys och regelbundna företagsbesök av fondförvaltare och analytiker.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Karine Hirn, tel: 08-505 88 526
karine.hirn@eastcapital.com

Fakta om East Capital

East Capital är en ledande kapital- och fondförvaltare som specialiserar sig på finansmarknaderna i Östeuropa. Bolaget förvaltar aktivt cirka 17 miljarder kronor, och baserar sin investeringsstrategi på en djup kunskap om marknaderna, fundamental analys och regelbundna företagsbesök av fondförvaltare och analytiker.