Optilon AB

Thule ökar kundservice och minskar lager med Optilons lösningar

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 14:16 CEST

Thule erbjuder ett brett premiumsortiment av transportlösningar, bland annat takräcken, cykelhållare, takboxar, trailers, snökedjor och väskor. Sedan några år tillbaka arbetar Thule tillsammans med Optilon för att förbättra kundservice och lagersituation med hjälp av serviceoptimering. Att införa en centraliserad, automatiserad prognosprocess har också varit en viktig del i arbetet.

Thules Outdoor-segment som står för 53 % av omsättningen och omfattar de mest typiska produkterna såsom cykelhållare, takboxar och kajakhållare har en global kundbas bestående främst av bil- och sportdistributörer. En betydande del av försäljningen går till OES-kunder i fordonsindustrin (Original Equipment Supply). Thule har inte mindre än sex fabriker i Europa, ett centrallager och fem regionala distributionscenter samt mer än 4000 slutartiklar. Två stora utmaningar för logistikorganisationen är en tydlig sommarsäsong och ojämna behov från marknaden.

Thule har gjort flera viktiga förändringar under de senaste åren för att förbättra såväl kundservicen som lagersituationen. Man har gått från en decentraliserad prognosprocess baserad på kollaborativ planering till en mer centraliserad och automatiserad process. De positiva resultaten har varit tydliga.

Michael Wolfsteiner, Demand Planner på Thule säger så här om resultatet av arbetet: 

- Vi har lyckats att centralisera och automatisera vår prognosprocess. Vi har också minskat genomsnittligt lager för Outdoor-segmentet med 15MSEK och ökat servicenivån mot kund med 20 %. Projektet tillsammans med Optilon har givit en gemensam, mer effektiv och korrekt prognostiseringsprocess. En del i detta är optimerings- och prognosverktyget ServiceOptimizer99+ (SO99+) från ToolsGroup. Den nya lösningen med SO99+ innebär att prognoser och säkerhetslagernivåer i ERP-systemet uppdateras automatiskt varje vecka utifrån optimeringar i SO99+. Optimeringen i SO99+ maximerar den totala servicen genom att olika produkter i en servicegrupp får olika service och täcktid. På så sätt används det investerade kapitalet där det genererar mest service.

Optilon skapar affärsvärde för sina kunder inom tillverkning och handel genom lösningar baserade på marknadens ledande supply chain-applikationer. Optilons konsulter är specialister på att optimera försörjningskedjor, våra tre huvudområden är Supply Chain Design, Service Optimization och Supply Chain Planning. Optilon är ett nordiskt företag som agerar globalt utifrån kontor i Stockholm, Malmö och Helsingfors.