Tibble Gymnasium

Tibble Gymnasium ökar mest i länet!

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 10:16 CET

Gymnasievalet för Sveriges nior är nu avslutat och för Tibble Gymnasium i Täby har det varit ett rekordval. Tibble Gymnasium har 55 procent fler förstahandssökande jämfört med 2015, störst ökning bland länets större gymnasieskolor. En långsiktig satsning på kompetenta lärare är nyckeln till framgången, Tibble har idag flest förstelärare i landet.

- Vi är jätteglada över att det blivit ett så stort intresse för skolan. Det är ett kvitto på att den verksamhet vi bedriver väcker stort intresse och att de satsningar vi gjort på lärare och utveckling av undervisningsmiljön har uppmärksammats, säger rektor Håkan Söderström.

Hela 55 procents tillväxt i antal förstahandssökande för Tibble Gymnasium är exceptionellt i regionen och sett till de senaste åren är det endast ett fåtal större skolor som har kunnat matcha motsvarande tillväxt i popularitet. Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan växte med 49 procent 2015, Kungsholmens Gymnasium och Thoren Business Schools växte cirka 30 procent 2014.

- Framgångarna beror bland annat på skolans mycket seriösa satsningar på lärande och kvalitet. Ett antal forskare har anställts inom vad som kallas Tibble Excellence Center för skolutveckling som bygger på vetenskaplig grund. En inriktning på strategisk kompetensutveckling har varit en av framgångsfaktorerna, inte minst genom skolans 21 förstelärare. Dessutom har lärarnas löner höjts utöver vad avtalen anvisar.

Demografiskt finns det cirka fyra procent fler nior i år jämfört med 2015, men de stora gymnasieskolorna i Täby växer med 15 procent, främst förklarat av Tibbles framgång.

Åva Gymnasium (kommunal) har traditionellt varit den gymnasieskola dit naturvetare har sökt i Täby kommun. I och med privatiseringen av Tibble 2007 uppstod en fri konkurrens mellan skolorna och Tibble fick möjlighet att starta sitt Naturvetenskapliga program. Genom satsningar, bland annat med investeringar i nya labbsalar, team av förstelärare och en forskningsinriktad undervisning, har Tibble Gymnasium byggt ut sitt Naturvetenskapliga program. Idag har Tibble 33 procent fler förstahandssökande jämfört med Åva.

- För Tibbles del har det fria skolvalet varit en förutsättning för skolans positiva utveckling i en allt mer konkurrensutsatt verksamhet. Det är så det fria skolvalet ska fungera.


För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Pålsson, VD Tibble Gymnasium, niklas.palsson@tibble.nu, 073-4000 231.
Hemsida: www.tibble.nu

Tibble Gymnasium är en av Sveriges främsta gymnasieskolor. I skolan, som ligger i Täby kommun norr om Stockholm, utbildas 1 150 elever i juridik, ekonomi, estetiska ämnen, kultur, språk, teknik, idrott och naturvetenskapliga ämnen, samt framgångsrik spetsutbildning i matematik. Skolan har flest förstelärare av alla gymnasier i Sverige och ett skolbibliotek i världsklass. 70 procent av skolan ägs av lärarna.